DÖRT OKKALIK ÇANTA

Risale-i Nur’da geçen,dört okkalık çanta,ve iki kıyyelik mükemmel silah nedir? Ne anlatılmakta?

İslamın şartı beş.Kelime-i şehadet,namaz,oruç,hac ve zekat. Fakat bunlardan dört tanesi farz biri ise farklı. İnsan kelime-i şehadetle bir akit,bir anlaşma,bir sözleşme yapar. Bu haliyle müslüman olur,İslama girer. Farz olan ibadetler ise,namaz,oruç,zekat ve hac, bu da dört eder.
Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bu dört adet farz olan ibadete,bir müslümanın taşıyacağı ”dört okkalık bir çanta” diye tabir etmekte.

”Yalnız bir fark var ki,intizamsız,hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız,silahsız gider. Zahiri bir hiffet,yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hulasalarla dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvü alt ve mağlup edecek iki kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur.” (Sözler, Üçüncü Söz)

İki kıyyelik bir silah ise, Üstad Hazretlerinin yine kendine has orıjınal bir tabiridir. ”Amentü billah,(Allah’a iman) ve Bilyevmilahir,(ahirete iman)” iki tabiri burdan geliyor. Allah’a iman eden insanın elinde bütün düşmanlarını yenecek manevi bir silaha sahip olduğu nazara verilmekte.

TEVEKKÜL NASIL YAPILIR?

Tevekkül,kelime olarak,sebebleri yerine getirdikten sonra neticesini Allah’a bırakmak manasınadır. Risale-i Nur’un birçok yerinde geçen bir kelimedir.

” Tertib-i mebadide(ön çalışma yapmadan) tevekkül,tenbelliktir. Terettüb-ü netice(sonuç alma) noktasında tefviz(işleri Allah’a bırakma),tevekkül-ü şer’idir.(dinin istediği Allah’a güvenmedir)” (Risale-i Nur,Lemeat)

Başlangıçta yapılması gereken işleri eksiksiz ve sırasıyla yapmak,sonra da neticeyi Allah’tan beklemek. Yapılacak işleri yapmayıp tevekkül ediyorum demek, bu ise tembelliktir. Her şartı yerine getirip beklemek,hırs göstermemek,sabırsız olmamak tevekküldür. Önce insan tarlayı sürecek,güzelce tohumunu ekecek,suyunu gübresini zamanında verecek ve daha sonra ürün için Allah’a tevekkül edecek. Zira artık yapacağı birşey yok. O ürün için yağmur lazım elinde değil,o ürün için güneş lazım o da elinde değil. İşte kendi yapacağını yaptı, geldi netice. Tevekkül,” Ben vazifemi yaptım sonucuna karışmam” demektir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir