AHMED RAMAZAN CANBEK

Ahmed Ramazan Canbek, 1927 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ramazan Tuncer iken, daha sonra mahkeme kara ile adını Ahmed Ramazan Canbek olarak değiştirmiştir. 1947 yılında İstanbul’a asker olarak gelen Ramazan Canbek, askerliği bitince İstanbul’da kalarak kendine bir şeyh aramaya başlar. Elazığ’dı, Diyarbakır’dı derken yolu Emirdağ’a düşer. Bir ikindi vakti sonrası Emirdağ’a gelir. Vakit geç oldu düşüncesiyle otele gider. Orada birisinin otel katibine kendisini sorduğunu görür. Ve o kişi aldığı gibi, Ramazan’ı, Üstad Hazretlerine götürür. Üstad’ın elini öper. Üstad, kendisine döner, ”Senin aradığın bizde yok ha..Tahkik-i iman için Risale-i Nur var, onu okuyacaksın.”der. Ramazan Canbek, aradığını bulmuştur, oradan ayrılır İstanbul’a döner.

Ahmed Ramazan, iki sene kadar Büyük Doğu’nun neşriyat müdürü olarak çalır, 1951 de bu görevinden ayrılır. Emirdağ’ına gider. Üstad Hazretlerini ziyaret eder, ne yapması gerektiğini sorar. Üstad Hzretleri, O’na,”Bir mektub yazdım. Bunu Mısır’a İhvan-ı Müslimin’e götüreceksin.”der.

”Başüstüne Üstad’ım” diyerek mektubu alan Ahmed Ramazan Canbek, uzun bir yolculuk sonrası Kahire’ye gider. Mektubu İhvan’ın reisine verir. Son Osmanlı Şeyhülislam’ı Mustafa Sabri Efendi, başta olmak üzere Mısır’da birçok tanınmış kişilerle görüşür, altı yedi ay sonra Türkiye’ye döner.

Ahmed Ramazan Canbek Ağabey’in, uzun, meşakkatli, maceralı, bereketli yurdışı hizmet hayatı böylece başlar. Risale-i Nur Külliyatından Tarihçe-i Hayat’ta ”Hariç Memleketler” bölümünde ismi üç yerde geçer. Bağdat, Şam’dan yazılan mektublarda oradaki hizmetler anlatılır.

”Pâkistan’daki Nur Talebelerinin Üstad Said Nursî’den İstedikleri Mesaj Münasebetiyle, Irak’taki Bir Nur Talebesinin Gönderdiği Mektub:

Bundan bir kaç gün evvel, Pâkistan’da talebeler konferansı vardı. Hazret-i Üstaddan bir mesaj istemişlerdi ve bunun tarihî bir tesiri olacaktı. Haber aldık ki; Salih, Nur Talebeleri namına bir mesaj göndermiş. Sizlere de yazmışlar ki, acele Hazret-i Üstada bildirirsiniz… Konferansta, Hazret-i Üstad ve Nurlar çok methedilmiş. Komünistler tarafından itirazlar yapılmış. Fakat reis hepsini reddetmiş. Hazret-i Üstadın fotoğrafları teşhir edilmiş. Yakında Nur ve Nura ait uzun ve resimli bir yazı ile bir mecmua çıkaracaklarmış. Sonsuz selâm ve dualar. AHMED RAMAZAN (Tarihçe-i Hayat)

”Washington’daki İslâm Cemiyetinin ve İslâm Kültür Merkezinin Genel Sekreteri Dr. Muhammed Habilullah’dan, Irak’taki Nur Talebesi Ahmed Ramazan’a Gelen Mektub:

Washington İslâm Kültür Merkezine hediye etmek lûtfunda bulunduğunuz Bediüzzaman Said Nursî’nin “Hutbet-üş-Şamiye” ve “Risale-i Nur Mizanları” adlı kitablara mukabil halis teşekkürlerimin kabulünü rica ederim. Tekrar tekrar teşekkürlerimi arzeder, iyi ve saadetli günler dilerim.

İslâm Kültür Merkezi Genel Sekreteri El-Muhlis Dr. MUHAMMED HABİLULLAH (Tarihçe-i Hayat)

”Yunanistan’da Risale-i Nur’un Neşriyatını yapan ve Yüzlerce Nur Talebesi Yetiştiren Bir Zâtın, Türkiye’deki Nurcu Kardeşlerine Yazdığı Mektub:

Din ve İmana Hâdim (hizmet edici), Şirk ve Küfrü Hâdim (yıkıcı) Pek Aziz Kardeşlerim, (Abdullah, Hüsnü, Abdülkadir, Mehmed ve Süleyman Nurdaşlarım)

Saniyen: Gönderilmesine lûtfettiğiniz “Hutbe-i Şamiye”, “Şekva” ve sair mahkeme kararı ile mektublar melfufatını alarak fevkalhad memnun oldum. Bunun cevabını vermek üzere iken, Kerkük’ten Ahmed Ramazan kardeşimizden gönderilen “Sözler Mecmuası”nı aldım. Onun için de bînihaye tahassüslerle meşhun-u mesâr oldum. Ona da şimdi sizinle beraber teşekkür babında mektub yazıyorum. Bu memnuniyet ve teşekkürlere dahi cemaatimizin bütün efradı iştirak ederek hepinizi selâmlar ve aziz Nurdaşlariyle kardaşlanırlar. HÂFIZ ALİ
(Tarihçe-i Hayat)

Ahmed Ramazan Kahire’den sonra Şam, Bağdat ve Medine’de 65 yıl hariç memleketlerde Risale-i Nur’un neşir hizmetlerinde bulunur. Dünyanın her tarafındaki tanınmış şahşiyetlere, İslam Merkezlerine, Müslüman Cemaat liderlerine Risale-i Nur’un neşri için mektublar yazan Ahmed Ramazan Canbek, 26 Haziran 2019’da Bursa’da vefat eder. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir