Yazılar

KÜFÜR VE İNKARA KARŞI KAHRAMANLIK GÖSTERMEK

Merhum büyük kardeşim Mustafa, Risalenin şakirtleriyle velâyetin şakirtlerini ve birbirinin arasındaki dereceyi anlatmak istiyor. Bu meseleyi Risale-i Nur halletmiş. Hem tevhid-i âmi ile tevhid-i hakikîyi göstermiş. Hem gözü…

BEREKETLE İLGİLİ MUCİZAT MİSALLERİ

YEDİNCİ NÜKTELİ İŞARET Mu’cizât-ı Nebeviyenin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kat’î ve mânen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. MUKADDİME: Şu gelecek bereketli…

VİSAL ORUCU NEDİR?

  Visal orucu nedir, nasıl tutulur, İslami hükmü nedir? Visal orucu, yani savm-ı visal, iftar etmeksizin arka arkaya birkaç gün tutulan oruca verilen isimdir. Peygamber Efendimiz(ASM) oruç ibadeti emrolmadan önce sahabelerle…