MAHMİYE BİN CEZ (RA)

Mahmiye bin Cez, Mekke’de doğmuş, Cahiliye döneminde Kureyş’in kollarından Beni Sehm’in ortağı Beni Zübeyd mensubudur. İslam tebliğinin başladığı ilk yıllarda Müslüman olmuştur. Peygamber Efendimiz (ASM)ın insanları tek bir Allah’a ibadet etmeye davet ettiği günlerde, yanına gidip, kelime-i şehadet getirip İslamiyeti kabul etmiştir.

İslam ile şereflenen Mahmiye bin Cez, Mekke’de müşriklerin müslümanlara yaptığı baskı,zulüm ve işkelerinden o da nasibini almıştı. Kureyş’li müşrikler içlerinden müslüman olanları dövüyor, hapsediyor aç ve susuz bırakıyor, kimileri de Mekke’nin en sıcak yerlerinde müslüman olanları güneş altında tutup onları dinlerinden döndürmeye çalışıyorlardı.

Habeşistan’a yapılan ilk hicretten sonra muhacirlerden iyi haberler alan Peygamber Efendimiz, buna çok sevinmiştir. Habeş ülkesine hicret eden Müminlerin orada ibadetlerini güzelce yaptıkları haberleri üzerine Efendimiz, Mekke’de işkence çeken müminlere ikinci kez Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etti. Bunun üzerine Habeş ülkesine gidecek ikinci kafileye Mahmiye bin Cez’de katılmıştır.

Habeşistan’a hicret eden Mahmiye bin Cez, burada uzun bir süre kalmış, bir rivayete göre Bedir Gazvesinden önce bir diğer rivayete göre ise Müreysi(Beni Mustalık) Gazvesinden önce Medine’ye dönmüştür.

Mahmiye bin Cez, Müreysi Gazvesine Peygamber Efendimiz(ASM) ile birlikte katılmıştır. Peygamber Efendimiz(ASM) bu savaşta ele geçirilen ganimetin beşte birini ayırtıp bunun muhafazısına da Mahmiye bin Cez’i getirmiştir. Bu olaydan sonra Mahmiye bin Cez bütün gazve ve seriyyelerden elde edilen ganimetin beşte birlik kısmının muhafaza görevini yürütmüştür.

Peygamber Efendimiz (ASM)ın takdir ve beğenisini kazanan Mahmiye bin Cez, Hendek Gazvesi dahil, Rasulullah’ın katıldığı bütün gazvelere iştirak etmiştir. Efendimiz’in vefatından sonra Hz. Ebubekir döneminde de yapılan savaşlara katılan Mahmiye bin Cez, Suriye tarafına yapılan fetihlerde de bulunmuştur.

Hz. Ömer zamanındaki savaşlara da katılan Mahmiye bin Cez en son Mısır fethinde bulunmuştur. Mahmiye bin Cez’in nerede ne zaman vefat ettiği ise bilinmemektedir. Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir