HAYVANDA AKIL VE ŞUUR

Hayvanlar akıl ve şuura sahip değiller. Onlar hayatlarına lazım olan şeyleri nasıl öğreniyorlar?

Hayvanların akıl ve şuurları yoktur, bunun yerine sevk-i İlahileri vardır. Tabiatperestlerin içgüdü dedikleri şey.  Sevki İlahi ise, hayvanların hayatına lazım şeylerin Allah tarafından  ilham sureti ile hayvanlara bildirilmesidir. Hayvanlar, bu sevk-i İlahi ile hayatlarını devam ettirirler.

Kur’an’ı Kerim’de hayvanların bu durumu şöyle anlatılmaktadır:

“Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut!” Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşünen kimseler için bunda alacak ibret vardır.” (Nahl Suresi 68 ve 69 ayeti)

Ayette geçen vahiy, ilham anlamındadır. Kuşun uçmayı, balığın yüzmeyi, yeni doğan bebeğin emmeyi öğrenmesi gibi bütün canlıların hayat şartlarını öğrenmeleri, Allah’ın birer  ilhamıdır.

Hayvanlar, insanlar gibi akıl ve şuur sahibi olmadıkları için, geçmişin acıları, geleceğin endişeleri onların hazır keyfini bozmaz. Ahırdaki inek her an kesilme korkusunu hissetmiş olsa yani bu şuurda olmuş olsaydı, o zaman onu kesebilmek bu kadar kolay olurmuydu?

Allah, hayvanlara geçmiş ve geleceğini hissettirmiyor, onlar da bu durumdan tam istifade ediyor. Masum hayvanlar geçmiş ve geleceği bilmediği için, yer içer, yatar uyur, kendi lisanı ile Halık’ını zikreder. Yalnız bir konu var oda,korku duygusu. Korku duygusu her insanda olduğu gibi her hayvanda da vardır. Bu duygu, canlılara hayatlarını muhafaza etmek için verilmiştir. Kendisine yaklaştığımızda, kaçan hayvan, bir nevi korkusunu belli eder. Bu korku sadece insan için değil, bir başka hayvan türünden de hayvanlar korkarlar.

Her ne sebeple olursa olsun yere atılan hayvan, kendisine bir şey olur diye korkar, korkması bir fıtrat kanunudur. Korkmaz ise bu anormal bir durumdur. Kaldı ki korkmak bir eksiklik değildir. Her canlı da korkma duygusu vardır. Yere yatırılan hayvan çırpınır, bu çırpınış kendini kurtarmak adına yapılan bir mücadeledir.

Hayvanların acı çekmesi ise, insanın yaşadığı tarzda bir acı değildir. İdam edilecek bir adamın duyacağı acı, ipin boğazını sıkmasımıdır? Hayır, onun çektiği acı ölmenin ve hayatının son bulmasının verdiği acıdır. Hayvanlar işte bu acıyı çekmezler.

Son söz:

”Geçmişten çıkan teessüfler, elîm firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler, senin cüz’î lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde yüz derece hayvandan aşağı düşürür.”(Şualar, Üçüncü Mesele)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir