Yazılar

ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI

Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını, Celalî, Cemalî ve Kemalî diye, üçe ayırmak mümkündür. Yalnız bu isimler kesin hatlarla birbirinden ayrılmazlar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Esma tecellilerini izah ettiği…