Yazılar

İNSANIN ÜÇ TEMEL İBADETİ

''Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani, celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı…

CELAL VE CEMAL’İ ANLAMAK

Risale-i Nur'larda sıkça geçen, Cenab-ı Hakk'ın iki tecellisi, Celal ve Cemal'i nasıl anlamalıyız? Cenab-ı Hakk'ın külli manada iki çeşit Celali ve Cemali tecelliyatı ve tezahüratı vardır. Bu iki tarzdaki tezahürat ile bütün…