Yazılar

ABDULLAH AGABEY’DEN

Abdullah Yeğin Ağabey zaman zaman katıldığı derslerde, Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili bazı hatıralarını anlatırdı. Bunlardan bir ikisi şöyledir: ''Birgün lisenin bahçesinde teneffüse çıkmıştık bize o zaman…