Yazılar

ISPARTA TALEBELERİNDEN, NURİ BENLİ

  Risale-i Nur külliyatında, “Nuri Benli ve Küreli Saatçi Nuri, Nur hizmetinde mümtazdırlar. Demek tenkit edemiyorlar, cüz'i bahanelere mecbur oluyorlar” şeklinde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin iltifatına mazhar olan…

MARANGOZ MUSTAFA ÇAVUŞ

Mustafa Çavuş, l883 tarihinde Barla'da dünyaya gelmiştir. Trakya, Çanakkale ve İstanbul'da asker olarak bulunmuş, hayatının On Sekiz yılı askerlikle geçmiştir. Çanakkale ve İstiklâl Savaşına katılmış, hak ettiği gazilik…

NURUN BİRİNCİ TALEBESİ HULUSİ AĞABEY

1895 yılında Elazığ Kesrik'te dünyaya geldi.Birinci Dünya Savaşında Kafkas ve Çanakkale Savaşlarına katıldı.O günleri anlattığı hatıralarında.''Biz harbe giderken pilav yemeğe gider gibi hevesle giderdik.Bütün subaylar,erler…