Yazılar

HATEM-İ TAİ

Hatem-i Tai yaptığı işlerde ve misafirperverliğinde Allahın rızasını kazanmayı gaye edinmiş,yaşantısı ve fikirleriyle cahiliye devrinde eşine az rastlanan kimselerden biridir. İslamiyetin zuhurundan evvel vefat ettiği halde…