Yazılar

İMAN ERİ AMR BİN SAİD (RA)

Cahiliye döneminde Mekke'nin tanınmış kişilerden olan Ebu Ühayna'nın oğlu olan Amr bin Said, İslamın ilk yıllarında iman edip ilk Müslümanlar arasına katılmıştır. Abisi Halid bin Said'in İslamiyeti seçmesi üzerine babası…

ELÇİ SAHABE ABDULLAH BİN HUZAFE(RA)

İlk müslümanlar arasında yeralan Abdullah bin Huzafe, Mekkeli müşriklerin işkence ve zulümlerine ugradı. İslamiyet’in yayılmaya başladığı ilk günlerdeki çileli hayatı O da yaşadı. Kardeşi, Kays bin Huzafe ile birlikte…