Yazılar

,

DEĞNEK ELİNDE KILIÇ OLDU

ÜÇÜNCÜ MİSAL: Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın “yed-i beyzâ” ve “asâ” mu’cizesine nazire olarak, üç hâdisede bir mu’cize-i Ahmediye: Birincisi: Hazret-i İmam-ı Ahmed ibni Hanbel, Ebu Saidi’l-Hudrî’den tahriç…

HAFIZ SAİD NURİ ERTÜRK

Hafız Said Nuri Ertürk, Isparta'nın Çobanisa köyünde 1933 yılında doğmuştur. Risale-i Nur'un neşrine ve tanıtımına büyük hizmetleri geçen, Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk'ün oğludur. Çocuk yaşında babasından aldığı…

HANIM TALEBELERDEN HATİCE SOYLU

1930 Isparta Sav doğumlu Hatice (Altuğ) Soylu, Sav Köyü Hanım Kahramanlarındandır. Savalı Ahmed'in kızıdır. On Üç yaşında iken Asa-yı Musa kitabını elle yazan Hatice Hanım, kitabı tashih için diğer yazılan kitaplarla beraber…

SİHİR VE MUCİZE

''Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Kur’ân’dan sonra en büyük mu’cizesi kendi zâtıdır. Yani, onda içtima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, herbir haslette en yüksek tabakada olduğuna, dost ve düşman ittifak ediyorlar.…