Yazılar

HİLMİ (SEMÂ) ERKAL

1891 yılında dogan Hilmi Semâ Erkal, Kastamonu'nun Tepelice köyündendir. Küçük Şeyhlerin Hilmi'si diye tanınmıştır. Dedelerinden kalma lakapları Semâ(Gök) olan Hilmi Bey, soyadı kanunu çıkınca aile olarak Erkal soyadını…