Yazılar

İNSANIN EVİ KÜÇÜK DÜNYASIDIR

Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve…

İSLAM AĞACININ KÖKÜ İMAN

''Madem hakikat böyledir. Ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkàdir Geylânî (r.a.) ve Şah-ı Nakşibend (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) gibi zâtlar bu zamanda olsaydılar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i…

İKTİSAT İLE CİMRİLİK ARASINDAKİ FARK

İktisat ile cimrilik arasındaki fark nedir? Hangi hallerde insanın cimri veya iktisatlı olduğu anlaşılır? Günlük hayatımızda kullandığımız bazı kelimeler bazen aynı gibi görünürler. Cimrilik ile tutumluluk, cömertlik…

İBADETİ TERK EDEN ADAM

İbadeti terk eden adam, nefsine zulmeder. Zira nefis, hakkı ve batılı ayırt edecek bir yapıya sahip değildir. Akıl ile bu ayrım yapılır. İnsan da bu konuda yetkili ve mesuldur. Çünkü tercih etme hakkı, insana verilmiştir. Mesuliyette…