SAV KAHRAMANLARINDAN MUSTAFA YILDIZ

Mustafa Yıldız, 1917 yılında Isparta’ya bağlı Sav köyünde dünyaya gelmiştir. Kardeşi Salih ile birlikte Sav’da iman ve Kur’an hizmetinde bulunmuştur. Sav Köyü kahramanlarından olan Mustafa Yıldız, Risale-i Nur’un elle yazılıp çoğaltıldığı dönemlerde yazdığı risalelerle büyük hizmetlere vesile olmuştur.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ”Elmas Kalemli Kahramanlar” hitabına da mazhar olan Mustafa Yıldız, 1943 yılında Denizli Hapsinde kardeşi Salih ile birlikte hapis yatmıştır. Bin kalemle Nur’lara çalışan kahramanlar arasında yeralan Mustafa Yıldız’ın ismi birçok lahika mektuplarında geçmektedir.

”Râbian: Bir zaman bin kalemle Nurlara çalışan Sava kahramanlarından ve Nur’un ehemmiyetli şakirdlerinden Mustafa Yıldız’ın hüdhüd-misal kuşu “Hüdhüd-ü Süleymanî” nevinde Nur işleri hakkında hârika vaziyetleri göstermek acib değil, çok emsali var. Kuşların Nurlarla alâkadarlıkları, çok hâdiselerle tahakkuk etmiş.” (Emirdağ Lahikası)

”Medrese-i Nuriyenin elmas kalemli kahramanlarından Mustafa Yıldız’ın, sureten kısa ve manen uzun ve kıymetli mektubunda, Medrese-i Nuriyenin kahramanlarına havale edilen Sikke-i Gaybiye’nin yağlı kâğıda yazılmasını, üç dört hüdhüdün manen alkışlaması gösteriyor ki inşâallah Sikke-i Gaybiye medrese-i Nuriyede parlak bir tarzda çıkacak ve güzel fütuhat yapacak.” (Emirdağ Lahikası)

”Kalemlerini, ümmiliğime yardım veren Medrese-i Nuriye’nin üstadı Hacı Hâfız ve mahdumu ve iki kardeş Mustafa ve Salih ve iki kardeş Ahmed ve Süleyman ve beş kardeş beraber talebe olup üçü bize yardım etmeleri ve Babacan da Âsım’ın ruhunu şâd edip o sistemde yardımımıza koşması ve Zekâi de Lütfü’nün ruhunu mesrur edip eski Zekâi gibi vazifesine sarılması ve Marangoz Ahmed ve Kâtip Osman ve Mehmed Zühdü ve Nuri ve Tenekeci Mehmed gibi eski kıymettar hizmetleriyle Isparta’yı nurlandıran diğerleri gibi Kastamonu’nun tenvirine de koşmaları ve şimdi tanıdığım Mustafa ve Mustafa ve Mustafa ve Eyyüb, kalemleriyle eski dost gibi ümmiliğime yardım etmeleri elbette şüphesiz فَاِنَّكَ مَحْرُوسٌ بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ müjdesini tam tasdik ederler. (Kastamonu Lahikası)

Risale-i Nur’a kalemiyle yıllarca fedakarca hizmet eden Mustafa Yıldız, 1970 yılında Sav’da vefat etmiştir. Kabri Sav Köyü Merkez Cami avlusundadır. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir