KARANLIĞI AYDINLATAN ASA-YI MUSA

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, Celcelutiye’sinde pek kuvvetli ve sarahate yakın bir tarzda Risale-i Nur’dan ve ehemmiyetli risalelerinden aynı numara ile haber verdiğini, Yirmi sekizinci Lem’a ile Sekizinci Şuâ tam ispat etmişler.

İmam-ı Ali Radıyallahü Anh, Risale-i Nur’un en son risalesini Celcelutiye’de   وَاسْمِ عَصَا مُوسَى بِهِ الظُّلْمَةُ انْجَلَتْ     fıkrasıyla haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Âyetü’l-Kübrâ’yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi altmış dörtte telifçe Risale-i Nur’un tamam olması ve bu cümle-i Aleviyenin meâlini, yani, karanlığı dağıtacak, asâ-yı Mûsâ (Aleyhisselâm) gibi ışık verecek, sihirleri ibtal edecek” bir risaleden haber vermesi; ve bu mecmuanın “Meyve” kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi, “Hüccetler” kısmı da, Nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip Ankara ehl-i vukufunu teslime ve tahsine mecbur etmesi; ve istikbalde zulmetleri dağıtacak çok emâreler bulunması; ve asâ-yı Mûsâ (Aleyhisselâmın) bir taşta on iki çeşme akıtmasına ve on bir mu’cizeye medar olmasına mukabil ve müşabih bu son mecmua dahi, “Meyve”, on bir mesele-i nurâniyesi ve “Hüccetullahi’l-Bâliğa” kısmı on bir hüccet-i katıası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki, İmam-ı Ali Radıyallahu Anh, o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asâ-yı Mûsâ ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsinkârane haber verir.

Asâ-yı Mûsâ’dan Birinci Kısım
Denizli Hapsinin Bir Meyvesi

Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risale-i Nur’un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakikî müdafaanamemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu risale, Denizli Hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve  iki Cuma gününün mahsulüdür.”(Asa-yı Musa)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Asa-yı Musa kitabının önemine İmam-ı Ali (RA)’ın Celcelutiye’de haber verdiğini, ta o asırdan Asa-yı Musa’yı görüp onu övdüğüne dikkat çekmekte. Bu kitabın bu asırda maddeciliğe karşı tam bir reçete ve ilaç hükmünde olduğunu söylemekte.

Üstad Hazretleri, Hazreti Musa (AS)’ın asasının o zamanki küfür ve dalalet karanlığını dagıttığı gibi, Asa-yı Musa adlı eserinde karanlığı dagıtıp, kafirlerin sihir ve büyüsünü bozup iptal edeceğini dile getirmekte.

Yine, Üstad Hazretleri, Asa-yı Musa’nın, birinci bölümünün, ”Meyve” kısmının bir müdafaa hükmüne geçip başa çöken karanlığı dagıttığını, ”hüccetler” kısmınında felsefe karanlıklarını giderdiğine dikkat çekmekte.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir