CUAYL BİN SÜRAKA (RA)

Mekke doğumlu olan Cuayl bin Süraka, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında Rasulullah’a biat edip, müslüman olmuştur. Müşriklerin kendisine yaptığı bütün eziyet ve işkenceleri imanından gelen güçle karşı koymuştur.

Medine’ye hicret izni çıkınca Cuayl bin Süraka da hicret kervanına katılmıştır. Uhud, Hendek, Müreysi ve diğer birçok savaşlarda Rasulullah ile birlikte savaşan Cuayl bin Süraka’yı Rasulullah Beni Mustalik seferinde Medine’de yerine vekil olarak bırakmıştır. Muhacirlerin fakirlerinden olan Cuayl bin Süraka, iyi huylu, iyi amelli ve Ashab-ı Suffa ehlindendi.

Uhud Gazvesine çıkılacağı zaman evhamlanan Cuayl bin Süraka, Rasulullah’ın yanına giderek,”Bana sen yarın öleceksin deniliyor.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah,”Bütün zamanda yarından sayılır değil mi?” diye buyurdu.

Hendek günü, hendek kazı işinde çalışan Cuayl bin Süraka’nın ismini Rasulullah, Amr’a çevirir. Beni Kurayza kuşatmasında ise Cuayl, bir gözünü kaybeder. Mekke fethi ve Huneyn Gazvesinde de Rasulullah ile birlikte oldu.

Rasulullah, O’nun hakkında şöyle buyurmuştur:

”Varlığım kudret elinde olan yüce Allah’a kasem ederim ki, bütün Uyeyne ve akrabaları gibi kimselerle dolup taşsa Cuayl bin Süraka onların tümünden daha hayırlıdır.”(M.Asım Köksal, İslam Tarihi, 3-238)

Tebük Seferinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın bir mucizesiyle karnını doyuran üç Sahabe’den biri olan Cuayl bin Süraka’nın ne zaman ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir.

Allah, Onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir