ABDULLAH BİN MAZ’UN (RA)

Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensup olan Abdullah Bin Maz’un Peygamber Efendimiz(ASM)ın halkı gizlice İslama davet ettiği dönemde müslüman olmuştur. Kardeşleri Osman bin Maz’un, Kudame Abdullah ile birlikte müşriklerin büyük eza ve işkencelerine maruz kalmışlardır.

Abdullah Bin Maz’un, Müslüman olmakla,müşriklerin tepki­lerini, kendisine karşı takınacakları tavrı da hesaba katmıştı. O dönem de müşrikler, Müslümanların az olmalarını fırsat bilerek her türlü işkenceye başvurdular. İslam aşkı ve Peygamber sevgisi ise müşrik zulmünü hiçe indiriyordu. Ancak sonunda Müslümanların inançlarını biraz olsun rahat yaşayabilmeleri için Peygamberi­miz, bazı sahabilerin Habeşistan’a hicret etmesini tavsiye etti. Bu muhacirler arasında Abdullah bin Maz’un da yeraldı. Kardeşleri ile birlikte İkinci Habeşistan hicretine katılmıştır.

Aradan birkaç sene geçtikten sonra Kureyşlilerin İslam’a girdikleri haberi Habeşistan’da ya­yıldı. Bunun üzerine bir grup Müslüman’la birlikte Abdullah Bin Maz’un, Mek­ke’ye dönmek üzere, gurbet diyarı olan Habeşistan’dan yola çıktı. Sevinçle Mekke’nin yakınına kadar geldiler. Fakat, Mekke de durum değişmemişti. Müşrikler baskı ve işkencelerine ara vermemiş da­ha da artırmışlardı. Habeşistan’a da dönülemezdi. Çaresiz kalan Abdullah Bin Maz’un kardeşleriyle birlikte Mekke’ye girdi.

Mekke’de müşriklerden eskisinin iki katı eza ve cefa gören Abdullah bin Maz’un, daha sonra ki yıllar da Mekke’den Medine’ye hicret emri gelince, kardeşleri Osman Bin Maz’un Kudame bin Maz’un, ve onların eş ve çocukları ile birlikte bütün aile Mekke’den Medine’ye hicret etmişler, hayatlarını bundan sonraki bölümünü Medine’de devam ettirmişlerdir.

Abdullah Bin Maz’un, Resulullah (ASM) ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok gazvelere katılmıştır. Hz.Osman (RA)’ın halifeliği döneminde, Hicri 30 yılında Medine’de vefât etmiştir. Kabri Cennet’ül Bakî’dedir.

Allah onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir