BEKARLIK BÎKÂRLARIN KÂRIDIR

”Evlenme” konusunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, ”Bekârlık bikârların kârıdır” sözünden ne anlamalıyız?

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, “evlenme” konusunda şöyle der; “Evlenmeli. Bekârlık bîkârların kârıdır. Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr, iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivac, tasfiye tezhib eder.”(Bediüzzaman Said Nursî, Sünuhat Tulûat İşârât)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, söze “Evlenmeli” diye başlar. Zira, Kur’an ve birçok Hadis-i Şerif’te Efendimiz (ASM)da evlenmeyi teşvik etmektedir.

“Bekarlık bikârların kârıdır.”dan maksat; bekarlık, geçimini temin edemeyen hedefi olmayan kişilerin işidir, anlamındadır.
Yani erkeklerin haylazlıktan kurtulup olgunlaşmaları, hanımların ise kişiliklerini oturtmaları için evlenmeleri lâzımdır.

“Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir.” cümlesi ile bekar bir hanımın yaratılışının üçte ikisi kadındır. Geri kalan üçte biri ise erkektir, yani erkek gibidir.

“Bekâr, iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur.” cümlesinde anlatılan bekar bir erkeğin yaratılışının üçte ikisi erkektir. Kalan üçte biri ise çocuktur, çocuk gibidir.

“İzdivac, tasfiye tezhib eder.” cümlesi ile de evlilik her iki boşluğu dolduran ve tamamlayan tek yoldur. Kadın, anne olmak ve mesuliyet yüklenmekle tam bir hanım gibi yaratılış kazanır. Erkek ise evlilik sayesinde kişiliğini tam oturtur, çocuksu hallerden kurtulur.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Yirmi Dördüncü Lem’a olan Tesettür Risalesi adlı eserinde de “evlilik” konusunu çeşitli yönleriyle anlatmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir