ZİKİR, FİKİR VE ŞÜKÜR

Madem her şey mânen “Bismillâh” der; Allah namına, Allah’ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız.

SUAL: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

ELCEVAP: Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta “Bismillâh” zikirdir. Âhirde “Elhamdülillâh” şükürdür. Ortada, bu kıymettar harika-i san’at olan nimetler Ehad, Samed’in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de, zahirî mün’imleri medih ve muhabbet edip Mün’im-i Hakikîyi unutmak, ondan bin derece daha belâhettir.

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle, vesselâm.(Sözler, Birinci Söz)

İnsan genel de bir nimete besmele ile başlar, sonra da Elhamdülillah der. Böylece zikir ve şükür vazifesini yerine getirir. Unuttuğumuz şey ise fikirdir. Üstad Hazretleri burada bize unuttuğumuz, fikir, düşünme dersini veriyor. Yani yediğimiz şey üzerinde düşünme dersi. Ağzımıza aldığımız bir lokmanın nasıl bir seyahatı var. Yediğimiz, ekmeği,balı, zeytini, domatesi, içtiğimizz suyu düşün, Allah’ın rahmet ve kudretini tefekkür et. Şükür secdesine git.

İnsan, Allah’ın verdiği hayat nimetinin yanında hava, güneş,ay gibi nimetleri de farkında olmadan kullanmakta.Bu nimetlerin karşılığında, Bismillah, Elhamdülillah ve fikir olmalıdır.

Cenab-ı Hakk’ın verdiği nimetlere mukabil biz insanlardan üç şey istemekte. Zikir, Şükür, Fikir. Başta, Bismillah zikirdir, ortada bu kıymettar sanat harikaları olan nimetleri bize hediye eden EHAD, SAMED’i düşünmek fikir, ahirde Elhamdülillah şükürdür.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir