Yazılar

BİNBAŞI ASIM BEY

Barla Lâhikası, Tarihçe-i Hayat, Şualar ve Mektubat gibi eserlerde ismi, yazdığı mektup ve şiirlerde imzası bulunan, Binbaşı Âsım Bey, l877 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Âsım Bey, Trablusgarp, Şam, Muğla ve Manisa'da subay…