Yazılar

PEYGAMBERLİK, NÜBÜVVET KURUMU

Bil ki, nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemâlâtın fezlekesi ve esasıdır. Din-i hak, saadetin fihristesidir. İman, bir hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir. Madem şu âlemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir hayır,…

GÜNLÜK HAYATIMIZIN KELİMELERİ

"İ’lem eyyühe’l-aziz! “Sübhanallah”, “Elhamdü lillah”, “Allahu ekber” —bu üç mukaddes cümlenin faidelerini ve mahall-i istimallerini dinle: "1. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kâinata, âleme bakarken, idrâkinden…