Yazılar

GÜNAH İŞLEMEDEN YAŞAYABİLMEK

İnsan günah işlemeden yaşayabilir mi? Neden günah işler, günahsız olunabilir mi? Allah, insanları günah işlemeye kabiliyetli yaratmıştır. Allah’ın her bir isminin bir hükmü ve bu hükmün de bir gereği vardır. Gafur isminin…