Yazılar

BAHÇE DE BİRKAÇ ÇÜRÜK MEYVE

Kardeşim Hüsrev, Lütfi, Rüştü; Size Üstad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde faide verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Şöyle ki: Sizler -haddimin fevkinde- bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız…