EVLİLİK İNSANIN EN ZOR KARARI

Bizler evlilik kararı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Evlilik, insan hayatında önemli dönüm noktalarından biridir. Kişinin evlenmeye karar vermesi ve eşini seçmesi, hayatında aldığı en önemli kararlardan birisidir. Eş seçimi rastgele bir süreç değildir.

Evlilik, insan için en zor olaylardan biridir, araştırır, düşünür taşınır kaidelere uyularak evlilik yapar ama yapılan her evliliğin de istediğin şekilde sonuçlanması söz konusu olmayabilir. Bunlar üzerimize düşen vazifeyi yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk’ın bize takdir ettiği tecellilerdir.

Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz’in şu sözlerine dikkat edelim:

“Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.” Bir başka hadiste ise şöyle buyurulur:

“Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik, gözü haramdan alıkoyar ve iffet en iyi şekilde korur.”

İnsanın en fazla ihtiyacını karşılayan, kalbine karşılık verecek bir kalbin var olmasına dikkat çeken Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Risale-i Nur’da bu konuda yeralan ifadeleri şöyle:

“İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil [karşılık] bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler [paylaşsınlar] ve lezaizde [güzel şeylerde] birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavin ve yardımcı olsunlar.

Evet, bir işte mütehayyir [hayret veya tereddüt içinde] kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun [hayalî bile olsa], ister ki, birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın.”

Kalplerin en latîfi, en şefiki; ‘kısm-ı sânî’ ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhî imtizacı (geçimi) ikmal eden, kalbî ünsiyet ve ülfeti itmam eden, surî ve zahirî olan arkadaşlığı samimileştiren; kadının iffetiyle, ahlâk-ı seyyieden temiz ve pâk bulunması ve çirkin arızalardan hâlî olmasıdır.”(Bediüzzaman Said Nursî, İşârât-ül İ’caz)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir