Yazılar

VAN’LI TALEBE ABDÜLBAKİ ARVAS

Abdülbaki Arvasi, Van ilinin Arvas köyünde 1899 da dünyaya gelmiştir. Babası eski Van Müftülerinden Şeyh Masum Efendi, dedesi ise Seyyid Fehim Efendidir. 1.nci Dünya Savaşından önce Van'da idadi(lise) de okurken sık sık okula…

MOLLA ABDÜLBARİ POLAT

Molla Abdülbari Polat, 1914 yılında Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Eleşkirt ve Ağrı'da müftü olarak görev yapmıştır. Abdülbari Polat, din alimi ve mütefekkir olarak Ağrı'lı alimler arasında yer almıştır. 1957 yılında…

MURADİYELİ TERZİ KAMİL ACAR

Kamil(Kemal) Acar, Van'nın Muradiye ilçesinde 1918 yılında dünyaya gelmiştir. Muradiye de terzi esnafı olarak tanınmıştır. Van ve civarında Nur Talebeleri ile iman ve Kur'an hizmetinde bulunan Kamil Ağabey, çeşitli zamanlarda…

OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ

Osman Yüksel Serdengeçti, 15 Mayıs 1917 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Osman Zeki Yüksel'dir. Akseki Müftülerinden Salim Yüksel'in oğlu, Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmed Hamdi Akseki'nin…

İŞİN ASLI İHLAS İLE OKUMAK

Risale-i Nurları nasıl okuyalımki, daha iyi anlayalım? Bazı kişiler okuyup anlamadığından söz ediyor, neden anlamıyor? Risale-i Nur'u okumanın çok çeşitli yolları var. Ama işin aslı ihlas ile okumaktır. Okumada esas olan…

ALLAH’IN EZELİ İLMİ

Hulûsi Beyin fıkrasıdır. Bu defa, Kenzü’l-Arş duasının feyzinden gelen İkinci ve Üçüncü Nüktelerle, zeylini hâvi mübarek mektubunuzu almakla cidden bahtiyarım. Bu âciz kardeşiniz, gelen mektubunuzun, gerek muhterem Üstadıma…

TAM BİR ARKADAŞ HAFIZ ÖMER EFENDİ (BİLGİNOĞLU)

Risale-i Nur'un lahika mektublarında adı sıkca geçen Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu) 1904 yılında Elazığ`da doğmuştur. 8 yaşında hıfzını tamamlayan Hafız Ömer, Mekteb-i Numune`yi bitirip, Harput Darülhilafe Medresesi Sahn…

MÜFTÜ KEMALEDDİN EFENDİ

Risale-i Nur'un Lahika Mektublarında birkaç yerde ismi geçen Müftü Kemaleddin Efendi, 1867 yılında Harput'ta doğdu. Babası Harput'un önde gelen alimlerinden Hacı Abdulhamid Hamdi Efendidir. Kemâleddin Efendi önce Cevheriye Medresesi…

KUSURLARIMI BANA BİLDİRMİŞ

Aziz kardeşim; Risale-i Nur’un avukatı Ziya’yı bizim tarafımızdan hem çok teşekkür, hem tebrik ediniz. Çoktan beri ruhuma ihtar edilmiş ki, Ziya namında birisi, Risale-i Nur namına büyük bir hizmet edecek. Bu mesele gösterdi…

ÜSTAD HAZRETLERİNİN YEĞENİ FUAD ÜNLÜKUL

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yeğeni Fuad Ünlükul, 1923 yılında dünya gelmiş ve 9 Haziran 1944 tarihinde vefat etmiştir. Üstad Hazretlerinin en küçük erkek kardeşi olan Abdülmecid Nursi’nin ortanca oğlu olan Fuat…