TAM BİR ARKADAŞ HAFIZ ÖMER EFENDİ (BİLGİNOĞLU)

Risale-i Nur’un lahika mektublarında adı sıkca geçen Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu) 1904 yılında Elazığ`da doğmuştur. 8 yaşında hıfzını tamamlayan Hafız Ömer, Mekteb-i Numune`yi bitirip, Harput Darülhilafe Medresesi Sahn Bölümü`nden mezun olmuştur.

Elazığ Merkez İzzetpaşa Camii`nde hatiplik yapan İmam Ömer Efendi, 1944`de Elazığ vaizliğine atanır ve 1950 – 1961 yılları arasında gezici vaiz olarak görev yapmıştır. 1961 yılında Elazığ Müftülüğüne tayin edilen Ömer Bilginoğlu,bu görevi 1981 tarihine kadar devam etmiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerini Eskişehir’de ziyaret edip duasını alan Hafız Ömer, Üstad Hazretlerinin Hulusi Ağabey’e yazdığı mektupta, ”İnşâallah tam bir arkadaş, bir muhatabın olan Hâfız Ömer, Risale-i Nur’un intişarına mühim bir vasıta olacak ki; her mektubunda onu ciddî alâkadar görüyorum.” iltifatına mazhar olmuştur.

23 Mart 1960 tarihinde Urfa’ya gelen Üstad Bediüzzaman Hazretleri,“Hulusi’nin memleketinden, ona yakın birisi var burada, onu bulun” der. Gezici vaiz olan Ömer Efendi o sıralarda Urfa’dadır. Üstad Hazretlerini otelinde gidip ziyaret eder. Hafız Ömer Efendi (Bilginoğlu), o günleri hatıralarında şöyle anlatır:

“Üstadın o Urfa’daki son günlerinde ben yanında idim. Vefat ettiğini talebelere ben söyledim. Gasil (yıkama), teçhiz ve tekfinininde (kefenleme) bulundum ve yaptım. Şu çok enterasandır; Vefatının hemen akabinde haber nasıl yayılmışsa Urfa aniden doldu. Müdhiş bir kalabalık. Cenab-ı Allah Üstadımızın şefaatine nail eylesin bizi. Âmin.”

Risale-i Nur’un Lahika Mektublarında Hulusi Ağabey’in Üstad Hazretlerine yazdığı mektublarda Hafız Ömer Efendi ile ilgili bölümler şöyle:

”(Hulusi Bey’in fıkrasıdır)

Bu defa lütf u inayet buyurulan, Yirmisekizinci Mektub’un Yedinci Mes’elesini hürmetle aldım. Ta’zimle ve defaatle mütalaa ettim. Ayrıca bir defa yeni talebeniz Hâfız Ömer Efendi’ye ve bir defa pederim ve eski hocalarımdan İbrahim Efendi ve bir dostumuza ve bir defa da Fethi Bey’e okudum. İnşâallah yine okur ve okuttururum. (Barla Lâhikası)

***

Bu dakikaya kadar mübarek mektubu Fethi Bey, Hacı Baha Efendi, pederim ve eniştem ve Hacı Abdurrahman Efendi dinlemeğe muvaffak oldular. Hâfız Ömer Efendi’ye de inşâallah ilk fırsatta okumaya çalışacağım. (Barla Lâhikası)

***

Bu dersin nihayetindeki hususî haşiye, sanki manen beni bir müddet mektub yazmaktan men’etti. Zahirî manalar da, bu işaretin doğrudan doğruya bu bîçareye ait olduğunu göstermektedir. Bu nurlu dersi bir defa (Onüçüncü Lem’a kısmını) imam Ömer Efendi gibi arkadaşlara okuyabildim. (Barla Lâhikası)

***

İmam Ömer Efendi geçen sene, “Ramazanın Hikmetleri” eserinin, Ramazan ayı geçtikten sonra gelişinden, benim gibi müteessir olmuştu. Bu Ramazanın birinci cuma hutbesinde, ben de hazır olduğum halde, yüzlerce cemaate, bu nurlu hikmetlerden birkaçını hemen aynen okudu. Bu anda bu fakirde husule gelen şükür hislerini tarif edemeyeceğim.
Hulusi (Barla Lâhikası)

***

Mahallenizin imamı Hâfız Ömer Efendi’ye selâm et ve de ki, ben onu kabul ettim. Talebelik şartlarını da ona söyle. Pederiniz ve Fethi Bey ve Hoca Abdurrahman, Sözler’i ciddî dinlemeleri beni çok mesrur ediyor. Ben onlara dua ediyorum. Onlar da bana dua etsinler. Seyda namındaki zât, pederinizin intisab ettiği zât değil, ondan evvel gelmiş iştihar etmiş mühim bir zâttır. Başta Sabri, Süleyman, Tevfik, bütün ihvanlar size selâm ediyorlar.
Kardeşiniz Said Nursî (Barla Lahikası)

Risale-i Nur’ları ve Ramazan Risalesini o dönemde vaiz olarak kürsülerden okuyan Hafız Ömer Bilginoğlu 16 Ekim 1981 yılında vefat etmiştir. Nurköy olarak kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir