MÜFTÜ KEMALEDDİN EFENDİ

Risale-i Nur’un Lahika Mektublarında birkaç yerde ismi geçen Müftü Kemaleddin Efendi, 1867 yılında Harput’ta doğdu. Babası Harput’un önde gelen alimlerinden Hacı Abdulhamid Hamdi Efendidir. Kemâleddin Efendi önce Cevheriye Medresesi dahilindeki okul Öncesine ait bir mektebi bitirir. Daha sonra babasının müderrislik yaptığı Kâmil Paşa Medresesinde eğitimine devam etti.

Babasının ihtiyarlığı sebebiyle 1902 yılında Kâmil Paşa Medresesine müderris olarak tayin edilmiştir. 1908 yılında kadılık görevine getirildi. 1909 yılında İstinaf Mahkemeleri üyeliğine, 1916 yılında da Harput’ta yeni açılan Darü’l-hilâfede (Yüksek Okul) hadis, usûl ve fıkıh ‘İslâm Hukuku) derslerine girdi ve aynı yıl merkez müftülüğüne tayin edilmiştir.

Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Ağabey vasıtası ile Risale-i Nur’ları tanıyan Müftü Kemaleddin Efendi, okuduğu risalelerle ilgili olarak “Hiç kimsenin bugüne kadar muktedir olmadığı dekaik ve hakaikı, Kur’an’dan bulup çıkarmışlar” diyerek eserlere olan takdirlerini beyan etmiştir. Bu konu da Barla Lahikasında yeralan Hulusi Ağabey’in mektubu şöyle :

”Bu kudsî hizmete candan iştirak eden zevatı bilmek bana en büyük müjde oluyor. Müftü Kemal Efendi, ol mektubu mütalaa etmişti. İki gün evvel ziyaretine gittim, “Hiç kimsenin bugüne kadar muktedir olmadığı dekaik ve hakaikı, Kur’an’dan bulup çıkarmışlar” diyerek takdirlerini beyan, selâm ve dualarını tebliğ etmekliğimi söylediler. Bu dakikaya kadar mübarek mektubu Fethi Bey, Hacı Baha Efendi, pederim ve eniştem ve Hacı Abdurrahman Efendi dinlemeğe muvaffak oldular. Hâfız Ömer Efendi’ye de inşâallah ilk fırsatta okumaya çalışacağım. (Barla Lâhikası)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Hulusi Ağabey’e yazdığı bir mektupta o yıllarda hasta olan Müftü Kemaleddin Efendi’ye dua ettiğini, kendisinin de ondan dua beklediğini ifade ettiği mektubu şöyle:

”Başta vâlideyninize, Fethi Bey, Hoca Abdurrahman Bey, yeni talebem İmam Ömer Efendi olarak Sözler’le alâkadar olanlara selâm ve dua ediyorum, dualarını isterim.

Sâbık Müftü Kemal Efendi’ye de ki: Müjde! Her bir saat hastalıklı ömrü, bir gün ibadet hükmündedir. Şu zamanda hayatın en iyi sureti böyledir. Biz dergâh-ı İlahîde onun hakkında en hayırlısını niyaz edip dua ediyoruz ve edeceğiz. Öylelerin duası makbuldür. Bana dua etsin. Hoca Abdurrahman ile Fethi Bey, ikisi has talebelerin daire-i duası içinde duada kazancıma hissedardırlar. İkisi bana dua etsinler. Eskide benim Ömer isminde talebem vardı, senin şimdiki orada Ömer Efendi ona duada arkadaş olmuştur.
Kardeşiniz Mirzazade
Said Nursî(Barla Lâhikası)

Hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde müftülük görevinde bulunan, Kemâleddin Efendi, 2 Şubat 1939 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir