Yazılar

BATIDA, DOĞUDA, AHİRETTE, DÜNYADA OLMAK

Risale-i Nur'larda geçen, ''Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz.'' cümlesini nasıl anlamalıyız? Risale-i Nur mesleğine sadakatle…