İLK ELÇİ AMR BİN ÜMEYYE(RA)

Peygamber Efendimiz (ASM)ın elçilerinden olan Amr bin Ümeyye, Ebu Ümeyye Amr bin Ümeyye bin Huveylid ed-Damri künyesi ile tanınmıştır. Bedir yöresinde yaşayan Beni Damre kabilesi mensubudur. Peygamber (ASM)ın amcası Haris’in torunu Suheyle bint Ubeyde ile evlenmiştir. Uhud Gazvesinden sonra müslüman olmuştur.

Cahiliye döneminde cesareti, savaşçılığı ve zekası ile tanınan Amr bin Ümeyye, müslüman olduktan sonra Necid’e gönderilen kırk kişilik irşat heyetinde yeralmıştır. Heyet Bi’ri Maun’da pusuya düşürüldüğü zaman Amr, binek hayvanlarını otlattığı için o katliamdan kurtulur. Daha sonra sahabelerin pusuya düşürüldüğünü görünce onlara yardım etmeye gider, fakat esir alınır.

Esirlikten bir yolunu bulup kurtulan Amr,olayı Hz. Peygamber’e haber vermek üzere Medine’ye doğru yola çıkar. Yolda kendilerini pusuya düşüren Beni Amir kabilesinden iki kişi ile karşılaşır. Amr, şehitlerin intikamını almak için gece bu iki kişiyi öldürür. Medine’ye gelen Amr, bu iki kişinin Efendimiz(ASM)ın himayesinde olduğunu öğrenir. Hz. Peygamber bu durumu çok üzülür ve o iki kişinin ailesine diyetlerini gönderir.

Hz. Peygamber, Amr bin Ümeyye Seriyyesi diye de bilinen olayda Amr bin Ümeyye, Cebbar bin Sahr veya Seleme bin Eslem’i Mekke’liler tarafından çarmıha gerilen Hubeyd bin Adi’nin cesedini asıldığı yerden indirmek üzere Mekke’ye gönderir. Mekke’liler Amr’ı tanırlar, o da arkadaşı ile birlikte Mekke’den kaçarak bir mağaraya sığınır. Ertesi günü Mekke’ye gizlice giren Amr bin Ümeyye Hubeyd’in cesedini çarmıhtan indirir, karşısına çıkan üç kişiyi öldürür, Mekke’li bir casusu da esir alıp Medine’ye döner. Bu durumu öğrenen Hz. Peygamber memnun olur ve Amr’a ”Hayra eresin” diyerek dua eder.

Amr bin Ümeyye, Hz. Peygamber döneminde birçok diplomatik görevlerde bulunur. Hendek Savaşından sonra Mekke’de çıkan kıtlıkta fakirlere dağıtılmak üzere Ebu Süfyan’a beş yüz dinarı götürme işini yerine getirir. Daha sonra Habeş Kralına verilmek üzere iki mektubu ulaştırma görevi yine Amr bin Ümeyye’ye verilir. Hz. Peygamber bu mektubun birinde Necaşi’yi İslamiyete davet ederken diğer mektubunda ise Ebu Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe ile nikahının kıyılmasını ister.

Müslümanlığı kabul eden Necaşi, güzel bir merasimle Ümmü Habibe’yi Efendimiz(ASM)a nikahlar,daha sonra Habeşistan’daki müslümanları iki yelkenki gemi ile Amr bin Ümeyye’nin başkanlığında Medine’ye gönderir.

Huneyn Gazvesi, Taif Muhasarası ile Tebük Seferine de katılan Amr bin Ümeyye, Halid bin Velid kumandasında Ükeydir’e yapılan seriyyede yer aldı. Ükeydir’in esir alındığını ve elde edilen ganimetleri Hz. Peygamber’e Amr bin Ümeyye ulaştırır. Hz. Peygamber’in Müseylime’yi İslamiyete davet eden mektubunu yine Amr bin Ümeyye götürür ve onun cevabını da getirir.

Amr bin Ümeyye, Muaviye döneminde Medine’de evinde vefat eder, kabri Cennet’ül Baki’dedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir