HULEFA-YI RAŞİDİN KİMLERDİR

Hulefa-yı Raşidin ne demek? Hangi döneme verilen isimdir?

Hulefa halife kelimesinin Raşidin ise ”doğru yolda olan, doğruya, hakka sımsıkı sarılan” manasındaki raşid kelimesinin çoğuludur.

Peygamber Efendimiz(ASM)ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ile başlayan Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ile sona eren döneme İslam Tarihinde Hulefa-yı Raşidin dönemi denilir. Bu dönemin bu adla anılması ise Peygamber Efendimiz (ASM)ın bir çok hadis kitaplarında yer alan bir hadisiyle açıklanmaktadır. Bu hadiste Efendimiz (ASM) şöyle buyurmaktadır:

”Herhangi bir ihtilafla karşılaştığınızda size düşen görev benin sünnetime ve hulefa-yı raşidinin sünnetine uymaktır.”

Hadis Alimleri ittifakla bu hadiste bahsedilen ”El-Hulefa”, ”Er-Raşidin” den kasdın Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali olduğunu söylemişlerdir. Ehl-i Sünnet dünyasında bu dört isim ”dört halife” olarak anılmıştır. Hz. Peygamber’den sonra gelen ve toplam da otuz yıllık bir süreyi kapsan bu dört halifenin döneminde bu halifeler haktan ve hakikatten ayrılmamış idarelerinde doğruluk ve istikamet üzere bulunmuşlardır.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nur adlı eserinde bu konu şöyle yeralır:

“Evet, مِنَ النَّبِيِّينَ nasıl ki sarahatle Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâma bakıyor; وَالصِّدِّيقِينَ fıkrasıyla Ebu Bekri’s-Sıddık’a bakıyor. Hem Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmdan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve ‘Sıddık’ ismi ümmetçe ona ünvan-ı mahsus ve sıddıkînlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi, وَالشُّهَدَاۤءِ kelimesiyle Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaîni, üçünü beraber ifade ediyor. Hem üçü Sıddık’tan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehid olacaklarını, fazilet-i şehadetleri de sair fezâillerine ilâve edileceğini işaret ve gaybi bir surette ifade ediyor. وَالصَّالِحِينَ kelimesiyle Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevâta işaret ederek,وَحَسُ نَ اُولٰۤئِكَ رَفِيقًا cümlesiyle, mana-yı sarihiyle onların ittibâına teşvik ve Tâbiînlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle, mânâ-yı işarîsiyle Hulefâ-i Erbaanın beşincisi olarak ve اِنَّ الْخِلاَفَةَ بَعْدِى ثَلاَثُونَ سَنَةً hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren, müddet-i hilâfeti azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için o mânâ-yı işarîsiyle Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhı gösterir.” (Lem’alar, Yedinci Lem’a)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir