NUAYM BİN ABDULLAH (RA)

Nuaym bin Abdullah, Kureyş kabilesinin Adi bin Kab koluna mensuptur. İslam davetinin başladığı ilk günlerde, dini kabul edip kelime şehadet getirip, Rasulullah’a biat etmiştir. Müslümanlığını uzun süre gizlemiş daha sonra açık tebliğle birlikte imanını beyan etmiştir. Kavmi kendisini müşriklere karşı korumuş bu sebeble onların işkencelerine uğramamıştır.

Mekke’nin sayılı zenginlerinden olan Nuaym, fakir, dul ve yetimlere yardım ederdi. Bu sebeble yakınları ve kabilesi onun İslamiyeti kabul etmesine karışmamışlardı. İslamı kabul eden ilk on kişiden biri veya otuz sekisinci kişi olduğu zikredilir.

İlk dönem tarihçilerin naklettiğine göre, Mekke’li müşriklerin tahrikiyle Rasulullah’ı öldürmeye karar veren Ömer onun bulunduğu yere giderken karşısına Nuaym çıkar, ve ona nereye gittiğini sorar, Ömer de ona niyetini açıklar. Bunun üzerine Nuaym, Peygamber’i öldürürse Abdülmenafoğulları’nın kendisini sağ bırakmayacağını söyler. Daha sonra da kızkardeşi Fatıma ile eniştesi Said bin Zeyd’in İslamiyeti seçtiğini bildirir. Bir nevi Ömer’in iman etmesine zemin hazırlar.

Peygamber Efendimiz(ASM)ın Medine’ye hicret etmesinden sonra oda hicret etmek istemiş, Mekke’nin ileri gelenleri onun hicret etmeyip Mekke’de kalmasını istemişler ve Mekke de kalıp dilediği gibi dinini yaşamasına izin vereceklerine dair teminat vermişlerdir.

Mekke’de kalan Nuaym, Hudeybiye anlaşması sırasında kırk kişilik aile efradıyla birlikte Medine’ye hicret etmiştir. Medine’ye gelen Nuaym bin Abdullah’ı, Rasulullah kucaklayıp öpmüş ve ”Kavminin sana karşı davranışı, benim kavmimin bana karşı davranışından daha iyi oldu. Zira benim kavmim beni yurdumdan çıkardı ve beni öldürmek istedi, senin kavmin ise seni korudu, sana eziyete engel oldu.” sözüne, karşılık  Nuaym’ın da, ”Senin kavmin seni Allah’a itaate ve düşmanlarıyla cihada sevk etti, benim kavmim ise beni hicretten ve Allah’a itaatten alıkoydu.” dediği rivayet edilir.

Nefes darlığı sebebiyle gögsünün hırıldadığı için, Hz. Peygamber (ASM)ın,”Nuaym’ın göğsünün hırıltısını cennette işittim.”diyerek O’nu cennetle müjdelediği bu sebeble de çok öksüren manasına en-Nahham lakabı ile de anılmıştır.

Hudeybiye anlaşmasından sonra Nuaym bin Abdullah, Rasulullah ile birlikte bütün gazvelere katılmıştır. Hz. Ebubekir (RA)  döneminde Bizanslılar’la yapılan Ecnadey Savaşında şehit düşmüştür.

Allah O’ndan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir