SAİB BİN AVVAM (RA)

Mekke’de doğan Saib bin Avvam, Efendimiz(ASM)ın halası Safiyye bint Abdülmuttalip’in oğludur. Babası ise, Hz. Hatice(RA)ın kardeşi Avvam bin Huveylid’tir. Babası genç yaşta vefat eden Saib, annesinin sıkı terbiyesi altında yetişmiştir. Zaman zaman sıkı terbiyesi yakınları tarafından tenkit edilen Safiyye bint Abdülmuttalip, onlara,”oğullarımın iyi birer insan cesur ve korkusuz birer savaşcı yetişmesi” için gayret gösterdiğini söylemiştir.

Müslüman olan kardeşi Zübeyr’in amcasının yaptığı işkenceler karşısında ”küfre artık ebediyen dönmem” sözleri üzerine Saib, kardeşi Ümmü Habib ile birlikte İslamiyeti kabul eder. İslamiyeti ilk kabul edenler arasında yeralan Saib, daha sonra Medine’ye hicret etmiştir.

Saib bin Avvam’ın Medine’de Peygamber Efendimiz (ASM) ile birlikte Uhud’a, Hendek Gazvesine ve daha birçok savaşlara katıldığı rivayet edilir.

Beni Hanife Kabilesine mensup Müseylimetül Kezzab bu kabile içinden birçok kişiyi kandırmış ve kendisini Peygamber ilan etmişti. Peygamber Efendimiz(ASM), Hz. Ali(RA)a bir mektub yazdırarak o mektubu Müseylime’ye göndermiştir.

Peygamber Efendimiz (ASM) Hz. Ali’yi çağırdı ve; ”Yaz” buyurdu.

” Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah’ın Resûlü Muhammed’den çok yalancı Müseylimeye!

Hakka tâbi olan, uyanlara selam olsun!

Bundan sonra bilesin ki: Yer Allah’ındır! O, kullarından kimi dilerse onu ona vâris kılar!

Akibet takvâlıların (Allah’ın buyruklarını yerine getiren, yasakladıklarından da sakınanlarındır.” [A’râf: 128]210

Peygamberimiz aleyhisselam, bu yazıyı Müseylime’ye Zübeyr bin Avvam’ın kardeşi Saib bin Avvam ile gönderdi.(İbn Sa’d, c. 1, s. 273)

Saib bin Avvam, Hz. Ebubekir döneminde Yemame Savaşında şehid olmuştur. Allah ondan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir