ELÇİ SAHABİ AYYAŞ BİN EBU REBİA(RA)

Ayyaş bin Ebu Rebia, Ebu Cehil’in kardeşidir. İslam davetine ilk uyanlardan birisi olan Ayyaş, Peygamber Efendimiz(ASM)ın, İlahi dini ilan ettiği ilk günlerde iman kervanına katılmıştır. Müşrik­lerin işkencelerinden dolayı Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede hanımı Esma ile beraber o da bulunuyordu. Ayyaş bin Ebu Rebia ile hanımı Esma, Habeşistan’dan döndüklerinde, yeni bir hicret Medine’ye başlamıştı.

Peygamberimiz bu sefer müminlere Medine’ye hicret etmeleri için izin vermişti. Mekke’den ilk ayrılanlardan Hz. Ömer(RA), müşriklerin şaşkın bakışları önünde Kabe’de iki rekat namaz kıldıktan sonra, “Anasını ağ­latmak, hanımını dul bırakmak ve çocuklarını yetim koymak isteyen varsa, şu vadinin arkasına gelsin, bana kavuşsun!” diye meydan okuyarak yola çıktı. O’na Ayyaş bin Ebu Rabia ve Hişam bin As arkadaş oldular. Daha sonra bu kafileye katılanlarla birlikte 20 kişilik bir grup Medine yolunu tuttu.

Ayyaş bin Ebu Rebia’nın Mekke’den ayrıldığını öğrenen kardeşleri Ebu Cehil ile Haris bin Hişam bir bahane ile onu tekrar Mekke’ye geri getirmek için yola çıktılar ve Kuba’da kendisine yetiştiler. Annelerinin onu tekrar görünceye kadar yas tutmaya,gölgeye çekilmeyeceğine yemin ettiğini söyleyerek Mekke’ye dönmesini istediler. Hz. Ömer kardeşlerinin kötü niyetlerini sezerek bu oyuna gelmemesi için ısrar ettiyse de O annesini ziyaret etmek düşüncesiyle dönmeye razı oldu. Ebu Cehil ve Haris, O’nu Mekke’ye götürüp hapsettiler. Medine’ye dönmesine yıllarca engel oldular. Ayyaş Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına bu yüzden katılamadı. Onun ve onun vaziyetinde olan bazı müslümanların durumuna çok üzülen Hz. Peygamber uzunca bir müddet sabah namazlarında rükudan doğrulduktan sonra, ”Allahım! Velid bin Velid, Seleme bin Hişam, Ayyaş bin Ebu Rebia ve Mekke’de kafirlerin elinde işkence çeken diğer zayıf Müslümanları Sen kurtar.” diye dua etmiştir.

Peygamber Efendimiz, Mekke’deki müslümanları kurtarmak için çareler arıyordu. Bir gün sa­ha­bilere, “İşkence altında olan Müslümanları kim kurtarır?” diye sorunca, Mekke’den yeni dönen Velid bin Velid de, ‘Ya Rasullullah, İnşaAllah, ben kurtarır, sana getiririm.’ diye yola çıktı. Mekke’ye gelen Velid, Seleme ve Ayyaş’ı bulup, onları kurtardı. Üç günlük bir yolculuktan sonra Umretü’l-kaza*dan dönmekte olan müslümanlara katılarak Medine’ye geldiler.

Peygamber Efendimiz,Tebük Seferi’nden sonra devlet baş­kanları kabile reislerini hak dine davet etmek için her birine ayrı ayrı mektup yazarak birer elçi gönderir. Ayyaş bin Ebu Rebia’ı da bugünkü Güney Yemen’de yaşa­yan Himyer kabilesi reislerinden Mesruh ve Nuaym bin Abdi’l-Külal’e elçi olarak gönder­di.

Ayyaş da, Himyer yurduna gitti. Peygamberimizin talimatına göre hareket etti. Oradan ayrıldıktan sonra, Himyerlilerin reisleri bir elçiyle mektup gönde­rerek Müslüman olduklarını bildirdiler.

Hz. Ebu Bekir devrinde Suriye’nin fethine katılan ve üstün kahramanlıklar göste­ren Ayyaş bin Ebu Rebia, Şam’dan döndükten sonra Mekke’de vefat etti.

Allah ondan razı olsun!

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir