Yazılar

RAHAT-I KALB İLE KABRİME GİDEBİLİRİM

Aziz, sıddık kardeşlerim; Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, çoktan beri beklediğim bir ciddî yardım, Konya ulemasından görülmeye başladı. Evet, Risale-i Nur medreseden çıkmış, ilim içinde hakikate yol açmış, hakikî…

İLK MUALLİM MUS’AB BİN UMEYR(RA)

Mus'ab bin Umeyr, Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensub güzel yüzlü, nazik, yumuşak huylu, son derece zeki ve güzel konuşurdu. Peygamber Efendimiz onun için "Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif,daha narin, daha güzel kimse yok idi."…

BİLİNKİ O ODUR

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden haber veren Tarikat Şeyhi var mıdır? Bu Şeyh kimdir? Denizlili Hasan Feyzi Yüreğil'in hatıralarında bu konu şöyle anlatılmaktadır.Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 1876 yılında Nurs’ta…

DADAYLI HAFIZ HASAN EFENDİ

Kastamonu Nur Talebeleri arasında yeralan Dadaylı Hafız Hasan Efendi (Güranlı), 1887 doğumludur.Muallim Hacı Hafız Hasan Efendi kültürlü tahsil görmüş ve öğretmenlikten emekli olmuştur.İki oğlundan biri doktor,diğeride mülkiye…

SAFRANBOLU’LU AHMED FUAD EFENDİ

Lahika Mektublarında ismi sıkça geçen Ahmed Fuad Efendi, 1897 yılında Kastamonu'ya bağlı Eflani'de doğmuştur. Gençlik yıllarında imamlık yapan Ahmed Fuad (Güven), daha sonra eğitim alarak öğretmen olmuştur. 1941 yılında…

AKTABLAR LİSTESİNDE YER ALAN HAFIZ MEHMED GÜL

Hâfız Mehmed Gül, Risale-i Nur’da adı çok geçen bir nur fedakarıdır. 1890 Isparta Sav doğumludur. Hafız Mehmed,Mustafa Gül’ün ağabeyidir. Sav Kasabasının Gül'ler ailesinin bütün fertleri, Hafız Mehmed Gül, Mustafa…

DÖRT DİL BİLEN TALEBE : MUALLİM GALİP

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla döneminin, sadık, talebelerinden birisi de Yalvaçlı Ahmed Galip Keskin, Bitlis’in Ahlat ilçesinde 1900 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Ispartalı olmasına rağmen babasının kadılık…