Yazılar

BARLALI AHMED GÜVENÇ

Barla Nur Talebeleri arasında yeralan Ahmed Güvenç, Üstad Bediüzzaman Hazretlerine Barla'da 8 yıl hizmetinde bulunan Marangoz Mustafa Çavuş'un oğludur. Üstad Hazetleri bir mektubunda Ahmed Güvenç'in kendisini ziyaretini babası hesabına…

SAVLI MARANGOZ AHMED BÖNCÜ

Ahmet Böncü veya Risale-i Nur'daki adıyla Marangoz Ahmed 1904 yılında Isparta'ya bağlı Sav Köyünde doğmuştur. Sav Köyünün faal Nur Talebeleri arasında yer alan Ahmed Böncü, mesleği marangozluk olduğu için bu lakabla tanınmıştır. Hacı…

YASİN’LER TILSIMI AÇTI …

Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir Beyin bir fıkrasıdır. Isparta’daki kardeşlerimizin fıkrasındaki dâvâyı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Re’fet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan…

MARANGOZ MUSTAFA ÇAVUŞ

Mustafa Çavuş, l883 tarihinde Barla'da dünyaya gelmiştir. Trakya, Çanakkale ve İstanbul'da asker olarak bulunmuş, hayatının On Sekiz yılı askerlikle geçmiştir. Çanakkale ve İstiklâl Savaşına katılmış, hak ettiği gazilik…

NUR POSTACISI, ABDULLAH ÇAVUŞ (KULA)

Nur Postacısı,Abdullah Çavuş (Kula), 1901 yılında,Isparta’ya bağlı İslamköy’de dünyaya geldi. Risale-i Nur'da Abdullah Çavuş ismi birçok yerde geçmektedir.O dönemde Üç Abdullah var, Üç'ü de Ispartalı, Üç'ü de…

ABDULLAH ÇAVUŞ(YAVAŞER)

Risale-i Nur'larda ismi sıkça geçen Abdullah Yavaşer,daha doğrusu tanındığı adı ile Abdullah Çavuş, 1895 yılında Barla'da doğmuştur. Abdullah Çavuş, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin sekiz senelik Barla hayatı…