ELMAS KILIC KALBLERİ FETHETTİ

”İnşaallah, demir gibi metin Nurcuların kahramanane sebatları ve tahammülleri ve mücahid-i ekber olan Nurun hakikatleri, onun elinde birer elmas kılıç bulunan şakirtlerin şahs-ı mânevîsinin pek harika fedakârlığı, onların bu plânını da akîm bırakacak. Evet, Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem dahi lüzumsuz değil.(T.Hayat, Afyon Hayatı)

”Sizin bu mübarek bayramın hediyesi olarak gönderdiğiniz nurlu kalem hediyelerinizi o kadar kıymettar görüyorum ki tarif edemem. Cennetü’l-Firdevste âb-ı kevser destileri gibi, kemâl-i iştiyâk ve şükranla ve sürurlu gözyaşıyla kabul edip başıma koydum. Böyle elmas kılıç gibi kalemleri ve hakikat kahramanlarını Risale-i Nur’a ihsan eden Cenâb-ı Hakka hadsiz hamd ve şükrederim.”
(Kastamonu Lahikası, 68 mektub)

”Filhakika, Sulh-u Hudeybiye ile, çendan maddî kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur’ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti.

Musalâha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler. Mehâsin-i İslâmiyet, envâr-ı Kur’âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler.”(Lem’alar, 7 Lem’a)

”Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim; Sabri’nin tabiriyle, Risale-i Nur’un Zülfikar’ı olan Hizbü’l-Ekber-i Nurî, elhak, memulümüzün fevkinde gayet parlak ve güzel ve dikkatli ve sıhhatli ve yanlışları pek az bir tarzda Cenâb-ı Hakkın inâyetiyle vücuda gelmiş. Hâfız Ali, Tâhirî, Hâfız Mustafa bu vazifede elhak tam çalışmışlar. Risale-i Nur’un eline bir elmas kılıç verdiler.”(Kastamonu Lahikası,143 mektub)

Risale-i Nurlarda sıkça geçen, ”Elmas Kılıç” ile bizlere anlatılmak istenen nedir?

Bildiğiniz gibi kılıç bir savaş ve öldürme aletidir. İnsanı ya yaralar veya öldürür. Maddi cesedin kafasını kesip hayatını sonlandırır.

Peki niçin bu tabir kullanılıyor?

Evet, kılıç bir cihad aleti. Bu zamanın cihadı ise manevi. Böyle mecazi manada baktığımız zaman, bu asırda Risale-i Nur’lar insanın elinde bir elmas kılıç. Nasıl mı? Kafalardaki yanlış olan düşünceleri kesen bir kılıç. Evet kafayı kesiyor, ama onu öldürmüyor, ya ne yapıyor, içindeki yanlış düşünceyi kesip, onu tedavi ediyor. Böylece insanın, hem dünya hem de ahiret hayatını kurtarıyor.

Niçin elmas, başka bir şey değil?

Kılıcın elmasa benzetilmesi ise, elmas en sert ve en kıymetli madendir. Madenler içinde elmas güçlü ve değerlidir. Ayrıca, elmas olduğu için, yara yapmadan, acıtmadan, ağrısız ve sızısız insanın kafasındaki batıl düşünceleri kesip tedavi etmektedir.

Risale-i Nur, Kur’an’dan almış olduğu feyizle, inkarcıları, inatçıları susturup onları ikna ederek kafalarındaki batıl düşünceleri kesip atarak, onların manevi alemlerini tedavi edip, insanlara şifa vermektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir