ZİYA NUR AKSUN

29 Mayıs 1930 tarihinde Konya’da doğan Ziya Nur Aksun Ankara Hukuk Fakültesi’nden 1955 yılında mezun oldu.

Ziya Nur Aksun’un Risale-i Nur’u ve Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’ni tanıma serüveni Konya’da lise öğrenciliği dönemlerinde başlar. Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in irtibat kurduğu talebeler içinde yer alan Ziya Nur Aksun, daha sonraki yıllarda Risale-i Nur eserlerinin neşrinde büyük gayret göstermiştir.

Ziya Nur Aksun’un, “Bediüzzaman Kimdir?” başlığıyla ve “Hukuk Fakültesi’nden Ziya Nur” imzasıyla yazdığı ve Risale-i Nur’a dâhil edilen bir makalesi mevcuttur. Aksun bu makalesinde şu ifadelere yer verir:

“Bediüzzaman, mâhut ve mühlik uçurumlarla dolu olan içtimaî seyrimizi, mânevî değerler bakımından bir nûr-ı imânî ve ziyâ-yı irşâdî ile taht-ı emniyete almaya çabalayan ve bu hususta bilmenin, kendi kendini idare etmek; bilmemenin, körü körüne idare olunmak hakikatine vücut vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır.

Bediüzzaman, ahlâkî kıymetler ve millî hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak kat-ı mesafe edemediğini, bu mânâ ve şekil muvacehesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin, istikbalde milletimizin rüyet ufkunda bir kara belâ olacağı hakikat-i kat’iyesini gözlere sokan ve çare-i halâsı da gösteren kimsedir.[Tarihçe-i Hayat]

Ziya Nur’un ismi Emirdağ Lâhikasında birçok yerde geçmektedir. Bu mektublardan birisinden bir bölüm şöyle:

”Biz Nur Talebeleri, kat’iyyen siyasetle iştigal etmeyiz. Bizim yegâne emelimiz, memlekette din hürriyetinin hakikî surette temini, dine ve din ehline ve Kur’an ehli olan Nurculara karşı çeyrek asırdanberi devam eden zulüm ve tazyikin tamamiyle bertaraf olmasıdır. Demokrat kardeşlere tavsiye ederiz: Devr-i Sabıkın şeytankârâne oyunlarına, hilelerine aldanmasınlar; onların düştükleri dalâlete düşmesinler. Milletin ruhunu ve iradesini onlar gibi istihfaf etmesinler. Komünizme ve dine karşı tuttukları doğru yolda azimle devam etsinler.
Nur Talebeleri Namına
Sadık, Sungur, Ziya”(Emirdağ Lâhikası)

Osmanlı ve İslâm tarihi hakkında yazdığı kitaplarıyla bilinen Ziya Nur Aksun, 1976 yılında geçirdiği bir felç sonucunda konuşma ve yazma kabiliyetini kaybeder.

Ziya Aksun, 6 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da vefat eder. Karacaahmed kabristanına defnedilir. Kendisine, Nurkoy olarak Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir