ABDULLAH ÇAVUŞ(YAVAŞER)

Risale-i Nur’larda ismi sıkça geçen Abdullah Yavaşer,daha doğrusu tanındığı adı ile Abdullah Çavuş, 1895 yılında Barla’da doğmuştur.

Abdullah Çavuş, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin sekiz senelik Barla hayatı sırasında, yakın komşusu, çok sevdiği ve güvendiği Barla talebelerinden birisidir. Soyadı Yavaşer olan Abdullah, askerliğini Çavuş olarak yaptığı için, o yıllarda adet olan Çavuş lakabı ile yad edilmiştir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, ”Mübarek bir hane sahibi ve sadık bir kardeşim” diye hitap ettiği Abdullah Çavuş Risale-i Nur’larda şöyle yer almaktadır :

”Ben hem garip, hem misafirim. Benim istirahatimi temin etmek köyün borcu idi. Bu köy namına Cenâb-ı Hak onu ve Mustafa Çavuş’u ve Muhacir Hafız Ahmed’i ve Abdullah Çavuş’u bana ihsan etti. Ben de Cenâb-ı Hakka şükrediyorum. Bunlar, bana yüzer dost kadar kıymettar göründüler, vatanımı bana unutturdular. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben, bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alâkadar olup, onlara her zaman dua ediyorum.”(Barla Lahikası)

“Şu mübarek Ramazan’da, yalnız iki haneden bana yemek geldi, ikisi de beni hasta etti. Anladım ki, başkasının yemeğini yemekten memnuum. Mütebakisi, bütün Ramazan’da benim idareme bakan mübarek bir hanenin ve Sâdık bir arkadaşım olan o hane sahibi Abdullah Çavuş’un ihbarı ve şehadetiyle üç ekmek, bir kıyye (Okka,şimdiki l282 gram) pirinç bana kâfi gelmiştir. Hatta o pirinç on beş gün Ramazan’dan sonra bitmiştir.” (Mektubat, On Altıncı Mektub)

”Kalben rahatsızlığım dolayısıyla, Kurban Bayramına kadar Süleyman Efendi, Şamlı Hafız Tevfik, Abdullah Çavuş ve Mustafa Çavuş’tan başka kimseyi kabul etmiyorum. Affedersiniz, gücenmeyiniz.”(Barla Lahikası)

”Ben bütün Barla halkına, hususan Süleyman’lar ve Bahri ve Mehmed’ler ve Mustafa’lar, eski zamanda Nurlara kıymettar hizmet eden Şamlı Hafız Tevfik ve mübarek Hafız Halid ve İmam Hakkı Efendi ve Muhacir Hafız Ahmed ve evlâdı ve ahfadı ve Şem’i ve bana çok hizmet eden Abdullah Çavuş ve oradaki komşularıma ricalen ve nisaen binler selâm ve dua ederim ve mübarek aylarda dualarını isterim.”(Emirdağ Lahikası)

Denizli Hapsinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile birlikte hapis ytan Abdullah Çavuş (Yavaşer) 1960 yılında, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Nurkoy olarak, kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir