KAİNAT, ALLAH’A ŞAHİTLİK EDİYOR

Kainat ve içindeki mevcudat Allah’ın varlığına, birliğine şahitlik etmektedir.Kainat şirke izin vermez. Zira kainat öyle bir sistemle yaratılmışki, en küçük şey en büyük şeyle irtibatlıdır.

”Evet, biz bakıyoruz, görüyoruz ki, kanda herbir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri görüyor ki, yıldızlardan geri kalmıyor. Ve kanda bulunan herbir küreyvât-ı hamrâ ve beyzâ, o derece şuurkârâne ceset için muhafaza ve iaşe hususunda öyle işleri görüyor ki, en mükemmel erzak memurlarından ve muhafaza askerinden daha mükemmeldir.

Ve cisimdeki hüceyrelerinin herbirisi o derece muntazam muamelâta ve vâridat ve sarfiyata mazhardır ki, en mükemmel bir cesetten ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir.

Ve hayvanatın ve nebatatın her bir ferdi, yüzünde öyle bir sikkeyi ve içinde ve sînesinde öyle bir makineyi taşıyor ki, bütün hayvanları ve nebatları icad eden bir zât, ancak o sikkeyi o yüzde ve o makineyi o sîne içinde yapabilir.

Ve zîhayattan herbir nevi o derece zemin yüzünde muntazaman yayılmış ve sâir nevilere münasebettarâne karışmış ki, bütün o envaı birden icad, idare, tedbir, terbiye etmeyen ve zemin yüzünü örten ve dört yüz bin nebatî ve hayvanî olan atkı ipleriyle dokunan gayet nakışlı ve san’atlı hayattar bir haliçeyi nesc ve icad edemeyen, o tek nev’i icad ve idare edemez.”( Şualar, İkinci Makam)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri insan vucüduna dikkat çekiyor. İnsan bedeninde bulunan aza ve organlar, kandaki alyuvar ve akyuvarlar muazzam ve mükemmel bir intizam içinde yaratılmış bir sistemle çalışmaktadır. Sistem de Allah’ın varlığına, birliğine şahitlik etmektedir. Üstad Hazretleri, insanın görüp kabul edeceği bir hakikat olan bir alyuvarı semadaki, bir yıldızla mukayese ederek ondaki sanat ve intizamında aynı olduğunu ifade ediyor.

İnsandaki alyuvar da, gökteki yıldız da Tevhid’in bayrağını ve mührünü aleme ilan etmektedir.

”Allah’ım! imana hizmet için kalblerimizi ve kalbleri Kur’an’ın emrine ver. Amin.”

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir