ÇOBANİSALI HAFIZ NEBİ ÇOBAN

Isparta’nın Çobanisa Köyünde 1930 yılında dünyaya gelen Nebi Çoban, On yaşında hafız olmuştur. Hafızlık hocası Kuleönlü Hafız Mustafa Ertürk’tür. Hafız Nebi, 12 yaşında iken bir grub Savlı çocuk arkadaşlarıyla birlikte Risale-i Nur’ları yazmaya başlarlar. Yazılan bu risaleleri gören Üstad Bediüzzaman Hazretleri, çocukların bu yazılarından çok memnun olur, bu hali çocukların Risale-i Nur’a karşı alakasına bir delil olarak gösterir.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Emirdağ Lahikasında yer alan mektubunda bu konu şöyledir:

“Risale-i Nur’da öyle bir manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki; mekteblerde çocukları okumağa şevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki çocuklar böyle hareket ediyorlar.”

Hafız Nebi, köyünde çiftçilik ve çobanlıktan sonra imamlık yapmaya başlar. 30 yıl kendi köyü Çobanisa’da, 12 yıl da Deregömü de imamlık mesleğini sürdüren Hafız Nebi, 1943 yılında Denizli Hapishanesinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve talebelerini ziyaret eder.

“Risale-i Nurun küçük ve mâsum şâkirdlerinden elli-altmış talebenin yazdıkları nüshaları bize de gönderilmiş, biz de o parçaları üç cilt içinde cem’ettik, hem o mâsum şâkirdlerin bâzılarını isimleriyle kaydettik. Meselâ: Ömer onbeş yaşında, Bekir dokuz yaşında, Hüseyin onbir yaşında, Hâfız Nebi oniki yaşında, Mustafa ondört yaşında, Mustafa onüç yaşında, Ahmed Zeki onüç yaşında, Ali oniki yaşında, Hâfız Ahmed oniki yaşında… bu yaşta daha çok çocuklar var, uzun olmasın diye yazılmadı.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi)

“Risale-i Nur’un küçük ve masum şakirdlerinden elli-altmış talebenin yazdıkları nüshaları bize göndermişler, o parçaları üç cild içinde cem’ettik. İşte bu mecmuadaki parçaları yazanların nümune olarak bir kısmı şunlardır:Ömer 15, Mustafa 13, Hâfız Nebi 14, Hicret 15, Hüseyin 11, Ahmed Zeki 13, Ayşe 11, Hâfız Ahmed 12, Mustafa 14, Bekir 9, Ali 12, Ayşe 11İşte bu mecmuadaki risaleler, bu masum çocukların Risale-i Nur’dan ders aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddî çalışmaları gösteriyor ki: Risale-i Nur’da öyle bir manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki; mekteblerde çocukları okumağa şevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki çocuklar böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki; Risale-i Nur kökleşiyor.” (Emirdağ Lâhikası)

1 Aralık 2018 de Isparta’ya bağlı Çobanisa Köyünde vefat eden Hafız Nebi Çoban’a, Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir