HATIB BİN AMR (RA)

Mekke’de doğan Hatıb bin Amr, Peygamber Efendimiz’in Erkam bin Ebil Erkam’ın evine taşınmasından sonra oraya gidip Efendimiz (ASM) görüp, kelime-i şehadet getirip İslamiyeti kabul etmiştir.

Hatıb bin Amr, Müslüman olduktan sonra gerek ailesinden, gerek, Mekkeli müşriklerin şiddetli baskılarına maruz kalmıştır. Bu baskı ve işkencelere karşı gögüs gererek inancından hiç taviz vermemiştir.

İslamiyet’in ilk yıllarında Kureyş’ten yazı yazmayı bilen sayılı kişilerden biri olan Hatıb bin Amr’ın, Resûl-i Ekrem’in vahiy katipliğini de yaptığı rivayet edilmektedir.

Sekran bin Amr ve diğer kardeşi Suleyt bin Amr ile birlikte Habeşistan’a ilk hicret eden Müslümanlar arasında yer alan Hatıb bin Amr, Habeşistan’a yapılan her iki hicrette de bulunmuştur.

İkinci Habeşistan Hicreti’nden sonra Medine’ye hicretin başlamasından önce Mekke’ye dönen Hatıb, Mekke’den de Medine’ye hicret etmiştir.

Güzel konuşması sebebiyle “Kureyş’in hatibi” diye anılan, Hudeybiye’de Mekkeliler’i temsil eden ve Mekke’nin fethi sırasında müslüman olan Süheyl bin Amr da Hatıb bin Amr’ın kardeşidir.

Resulullah ile birlikte Bedir ve Uhud Gazvesi’ne iştirak eden Hatıb bin Amr’ın daha sonraki hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Allah, onlardan razı olsun.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir