NİSAN YAĞMURU

Risalelerde geçen,”Ma-i Nisan” kelimesini nasıl anlamalıyız?
Bahar aylarındaki yağmurlardan bilhassa, Nisan yağmuru bitki ve canlılar için hayati bir öneme sahiptir. Kış mevsiminde kurumuş, ölmüş yeryüzü, Nisan yağmuru ile bahar da yeniden hayat bulur. Çiftçilikle uğraşan insanlar, Nisan yağmurunun kıymetini iyi bilir. Nisan yağmurundan önce yedi ayda bir karış olan mahsul, Nisan yağmuru ile bir haftada yedi karışa ulaşır.

Nisan yağmuru deniz içindeki mahlukat içinde çok önemlidir. Adeta balıklar yağan yağmurun suyunu içip büyürler. Balıkçılar bilir, yağmur anında balıklar denizin üzerinden su içerler. Ayrıca deniz içindeki kıymetli şeyleri ortaya çıkarması, içindeki bir takım kimyevi oluşumlar ve formüllerinde meydana gelmesi, Cenab-ı Hakk’ın rahmetinin Nisan yağmurları şeklinde tezahür etmesidir.

Gelelim, Risalelere ?

”İşte, Ramazan-ı Şerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubûdiyet-i beşeriyenin resmigeçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir.(Yirmi Dokuzuncu Mektub)

“Sevgili Üstadım, Allah sizden ebediyen razı olsun. Nasıl ki, bahr-ı muhît içerisinde yaşadıkları halde, susuz kalmalarından dolayı değil, belki kendilerinden zîkıymet şeylerin husulü için Nisan yağmuruna şiddetli bir alâkayla ihtiyaç gösteren balıklar gibi, benim de bu risaleye ihtiyacım şiddetli idi. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerine bînihâye şükür olsun ki, hayatımın bu karanlık sayfasını da arzularımın pek fevkinde olarak nurlandırdı.”(Barla Lahikası, 109 ncu Mektub)

”Cenâb-ı Hak ihsan ederse, dairenizin şakirdini Hâfız Yaşar bu kışta bahara sebep olup, mütenevvi çiçekleri açmasına Nisan yağmuru misillû, vücudunuz o çiçekler arasında, bir gül-ü Muhammedî (a.s.m.) yetiştirmekte inşaallah vesile olacağınıza şüphe yoktur. (Barla Lahikası 121 mektub)

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,”Ve neşvünemâ-i a’mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır.”diyor. Allah’ın rahmetiyle, mahlukat için Nisan yağmuru nasıl hayati bir öneme sahipse, Risale-i Nurlar da aynı şekilde insanların manevi hayat için bizce, öyle bir öneme sahiptir.

Ahir zaman fitnesinin kışında uyuşmuş halde yaşayan insana, iman derslerini veren Risale-i Nur, Nisan yağmurunun  mahlukatı uyandırdığı gibi, uyuşmuş, kalpleri de öyle uyandırır. Bunun binlerce numesi mevcutur. Bunun sebebi ise, Risale-i Nur iman esaslarını ders vermesidir. Allah’ı isim ve sıfatlarıyla anlatır, insanların tevhit konusundaki bütün şüphelerini ortadan kaldırır, kalpleri huzura ulaştırır. İnanmayan ise, eserler ortada bir defa dikkatlice okuyusun, iddiamızın doğru mu, yanlış mı olduğuna kendisi karar versin.

Allah’ın izni ile, bu asırda Kur’an’nın bir manevi tefsiri olan, Risale-i Nur içindeki, manevi kimyası ve formülü ile insanın içinde, var olup,  körelmiş kıymetlerini iyi edip açığa çıkarmaktadır..

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir