UNUTKANLIK HASTALIĞINA ÇARE

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

”Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: “Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor, ne yapayım?” Ben de dedim: “Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünkü rivayet var: İmam-ı Şâfiî’nin (r.a.) dediği gibi, haram nazar, nisyan verir.”

Evet, ehl-i İslâmda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, vücudunda su-i istimalâtla israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan, tıbben kuvve-i hâfızasına zaaf gelir.

Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memalik-i harrede o su-i nazardan su-i istimalât, umumî bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes, cüz’î, küllî o şekvâdadır. İşte, bu umumî hastalığın tezayüdüyle, hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki: “Âhir zamanda, hâfızların göğsünden Kur’ân nez’ediliyor, çıkıyor, unutuluyor.”(Hadis-i Şerif, meali)

Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfz-ı Kur’ân’a bu sû-i nazarla bazılarda set çekilecek; o hadisin tevilini gösterecek.” (Kastamonu Lahikası)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu mektubun da, bir hadisi şerifi ele alarak, iki şeye dikkat çekiyor. Birisi, bu zamanın günahlar noktasından çok dehşetli olacağı. Bu asırda  günahların insanı hava gibi her taraftan kuşatacağına, en takva insanların bile bu günahlardan kendini korumakta sıkıntı çekeceğine.

İkincisi insanın, küçük günahlardan tamamı ile kurtulmasının mümkün olmadığına. Yani insan yaratılış olarak yüzde yüz kendini günahlardan alıkoyamaz, mutlaka bir yerden günaha bulaşır. Bu da insanın yaratılış neticesidir. İşte insan bu iki sebepten dolayı günahlardan tamamen değil de, mümkün mertebe kendisini koruyup, çekinebilir. Bir diğer önemli şey de insanın devamlı tövbe ve istigfar halinde olmasıdır. İnsan kusurunu bilir kabul ederse tövbe etmesi daha kolaydır.

Harama bakmak, direkt olarak değil, dolaylı olarak unutkanlığa sebep oluyor. Bugünkü tıp ilmi, aşırı istimna ve cinsel ilişkinin unutkanlığa yol açtığını kabul ediyor. Bu konuda insanları ikaz ediyor.

İlim adamlarının bu konu da yaptıkları araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek. Aşırı şekilde istimnada devam edenler, akla yönelik bir takım hastalıklara maruz kalıyorlar. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:

Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir