BARLA’LI HÜSEYİN BÜLBÜL

1913’de Isparta Barla da dünyaya gelen Hüseyin Bülbül, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini 1927 yılında Barla nefyinde tanımış ve ilk sahip çıkanlar arasında yeralmıştır. O yıllarda 13 yaşında olan Hüseyin Bülbül, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla hizmetlerinde bulunmuştur. Sıddık Süleyman’ın kız kardeşinin oğludur. Üstad Hazretlerinin Çam Dağı’na çıkışlarında ve orada kaldığı zamanlarda Hüseyin Bülbül hep yanında olmuştur. Çocuk yaşında Barla devrini yaşayıp birçok hizmetlerde bulunmuştur.

Risale-i Nur’un Barla Talebeleri arasında yeralan Hüseyin Bülbül, kendisi ile alakalı Emirdağ Lahikasında yayınlanan mektub için hatıralarında duygularını şöyle dile getirir:

”İşte bu bana yeter, Üstad benden bahsediyor.”

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,Denizli hapsinde iken Hüseyin Bülbül, O’na bir mektub yazar ve gönderir. Üstad Hazretleri bu mektuba Emirdağ Lahikası’nda yayınlanan bu mektubla cevap verir.

”Nur’un erkânından ve hocalar kısmının yüzünü ak eden Nurun santralı Sabri’nin mektubunda, merhum Hâfız Ali, Hasan Feyzi ve onların halefi ve vazifelerini gören Ahmed Fuad’ın, ihtiyar ve vazifesi bitmek üzere olan bu biçare Üstadlarına bedel ömrünü feda etmek, onun yerinde çabuk berzaha gitmek gibi, Sabri kardeşimiz de dördüncü olmak üzere ve ömrünü kabilse bana vermek, nefis ve kalbini ikna edip bana yazıyor. Ben, bu pek eski ve sarsılmaz ve Nurlar için hayatı çok fâideli kardeşime binler bârekâllah deyip, bana verdiği ömrünü kabul edip, ona aynen Ahmed Fuad gibi, o bâki kalan iki ömrümü, o iki kardeşime ve o iki yeni Said’e emanet verip benim bedelime hizmet-i imaniyede ve Nuriyede hizmet etsinler.

Ve onun mektubunda, Barla medrese-i Nuriyenin baş kâtibi Şamlı Hâfız Tevfik’in halka-i tedrisinde, Sıddık Süleyman’ın mahdumu Yusuf ve merhum Mustafa Çavuş’un ve Ahmed’in oğulları gibi Kur’ân dersiyle Kur’ân yazısını ve Nurları öğrenmesi; ve Hulûsi ve Hâfız Hakkı’nın Nurları şevk ile yazmaları, Barla’ya karşı benim ümidimi kuvvetlendirdiler ve derince bir ferah ve sürur verdiler. Cenâb-ı Hak muvaffak eylesin. Âmin. Ve Tevfik’e tevfik refik eylesin. Âmin.

Sabri’nin mektubu içinde, ben Barla’da iken bana çok hizmet eden ve çok defa hatırıma gelen Sıddık Süleyman’ın hemşirezadesi Hüseyin’in mektubu beni çok sevindirdi. Hem onun hakkındaki merakımı izale eyledi. Mâşaallah, tam Sıddık Süleyman’ın mahiyetinde eski alâkadarlığını muhafaza ediyor.

Hem, Sabri’nin mektubuyla beraber Eğirdir Cire Köyü Risale-i Nur talebelerinden Şükrü, Süleyman, Osman Çavuş’un samimî ve ciddî alâkalarını Nurlara karşı gösteren mektuplarına karşı, “Bârekâllah, Cenâb-ı Hak sizleri muvaffak etsin” deriz.” (Emirdağ Lahikası)

”Sıddık Süleyman’ın hemşirezadesi Hüseyin” adıyla lahika mektubunda ismi geçen Hüseyin Bülbül, 30 Ekim 2016 da Barla’da vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir