BİRİNCİ LEM’A’DAKİ SIR

Madem hakikî vaziyetimiz budur;
Biz de, Hazret-i Yunus Aleyhisselâma iktidaen, umum esbabdan yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya, Müsebbibü’l-Esbab olan Rabbimize iltica edip لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” Enbiyâ Sûresi,87 ayeti) demeliyiz ve aynelyakin anlamalıyız ki, gaflet ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevâ-yı nefsin zararlarını def edecek yalnız o Zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Hâlık-ı Semâvat ve Arzdan başka hangi sebep var ki, en ince ve en gizli hâtırât-ı kalbimizi bilecek? Ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu emvâcından kurtaracak -hâşâ- Zât-ı Vâcibü’l-Vücuddan başka hiçbir şey, hiçbir cihette, Onun izin ve iradesi olmadan imdad edemez ve halâskâr olamaz.

Madem hakikat-i hal böyledir. Nasıl ki Hazret-i Yunus Aleyhisselâma o münâcâtın neticesinde hûtu ona bir merkûb, bir tahtelbahir ve denizi bir güzel sahrâ ve gece mehtaplı bir lâtif suret aldı. Biz dahi o münâcâtın sırrıyla
لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.” Enbiyâ Sûresi,87 ayeti) demeliyiz.

لاَۤ اِلٰهَ الاَّ اَنْتَ (Senden başka ilâh yoktur.) cümlesiyle istikbalimize, سُبْحَانَكَ (Sen her noksandan münezzehsin) kelimesiyle dünyamıza, اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum)fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz.(Birinci Lem’a)

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Hazret-i Yunus Aleyhisselam’ın kabul olmuş duasını nasıl yapmamızı bize öğretiyor. Bizim için, ”gecemiz istikbal, okyanusumuz dünya, nefsimiz balık.” Geleceğimiz garanti altında değil, Allah korusun imansız da kabre girebiliriz, bu durum bizim için karanlık. Dünya okyanus gibi bizi en derinine çekmiş, yutmuş,ahireti unutturmuş. Dünya okyanusunda milyarlarca insan ahiret noktasından boğulmuş, veya boğulmakta. Bizim balık nefsimiz, ebedi hayatımızı yok etmeye çalışıyor. İşte bu halimizi gözönüne alıp, bu duayı öyle yapalım. Bu lem’a da bu duanın nasıl yapılacağı öğretiliyor.

Bu duanın sırrı ne? Allah’ın karşılık verdiği dua. Hazret-i Yunus Aleyhisselam’ın erdiği sırra ulaşmanın yolu. Allah’a iman, tevhid ve O’na tevekkül. İnsan duaya girince sebebleri geri atabilmeli. Dua ruhun Allah’a yükselmesi, kalbin Allah ile konuşmasıdır. Nefsi dizginlemek ve onu hevaya değil, hüdaya sevk etmek için de insan Allah’ın yardımına muhtaçtır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir