SAV KÖYÜ TALEBELERİNDEN SALİH YILDIZ

Isparta’ya bağlı Sav Köyünde 1915 yılında dünyaya gelen Salih Yıldız Sav Köyü Nur Talebelerindendir. Kardeşi Mustafa ile birlikte Sav’da iman Kur’an hizmetinin ön saflarında yeralmıştır.

Risale-i Nur hizmetinde Sav Köyünün ayrı bir yeri vardır. Sav Köyü insanları içinde iman Kur’an hizmetine hiç kimse engel olmamıştır. En avamı, en cahili dahi hizmetlere yanaşmasa da hizmet edenlere saygı gösterip onları rahatsız etmemiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, lahika mektublarında daima Sav Köyünün avamına, alimine, cahiline, yaşlısına, gençine hep dua ettiğini ifade etmektedir. Sav da evine kapanıp risaleleri o dönem elle yazıp çoğaltanlar arasında Salih Yıldız ve kardeşi Mustafa’da bulunmaktadır.

Salih Yıldız ve kardeşi Mustafa 1943 yılında Denizli Hapsinde Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte hapis yatmıştır. Risale-i Nur’un lahika mektublarında ismi yeralmaktadır.

”Kardeşlerim;

Erkân-ı sitteden iki Ali ile Tâhirî ve Hâfız Mustafa, bu iki üç senede ve bilhassa bu havalide bana yardımları ve fütuhatları, ya fevkalâde ihlâslarından veya yüksek iktidar ve faaliyetlerinden o derecededir ki, bu vilâyette Risale-i Nur şakirtlerini ebeden minnettar edip, Risale-i Nur’u dahi buralarda ebeden yerleştirdiler. Cenâb-ı Hak, onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Âmin.

Kalemlerini, ümmiliğime yardım veren Medrese-i Nuriye’nin üstadı Hacı Hâfız ve mahdumu ve iki kardeş Mustafa ve Salih ve iki kardeş Ahmed ve Süleyman ve beş kardeş beraber talebe olup üçü bize yardım etmeleri ve Babacan da Âsım’ın ruhunu şâd edip o sistemde yardımımıza koşması ve Zekâi de Lütfü’nün ruhunu mesrur edip eski Zekâi gibi vazifesine sarılması ve Marangoz Ahmed ve Kâtip Osman ve Mehmed Zühdü ve Nuri ve Tenekeci Mehmed gibi eski kıymettar hizmetleriyle Isparta’yı nurlandıran diğerleri gibi Kastamonu’nun tenvirine de koşmaları ve şimdi tanıdığım Mustafa ve Mustafa ve Mustafa ve Eyyüb, kalemleriyle eski dost gibi ümmiliğime yardım etmeleri elbette şüphesiz
فَاِنَّكَ مَحْرُوسٌ بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ müjdesini tam tasdik ederler. (Kastamonu Lahikası)

İman ve Kur’an hizmeti Risale-i Nur’a büyük hizmetlerde bulunan Salih Yıldız, 1965 yılında Sav’da vefat etmiştir. Kabri Sav Köyü Merkez Camii avlusunda bulunan Salih Yıldız’a, Allah’tan rahmet dileriz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir