İNEBOLU’LU ZÜHDÜ İŞERİ

1892 yılında Kastamonu’ya bağlı İnebolu’da dünyaya gelen Zühtü İşeri, İnebolu Kahramanlarındandır. İnebolu Kahramanlarının Risale-i Nur’da yerleri başkadır. Bu kahramanlar,hak tarafında yeralıp haksızlık karşısında susturulamazlar. Zühdü İşeri, İnebolu’da toptan ve perakende gıda ticareti yapmaktadır.

”Kardeşlerim;

Ben kalben arzu ederim ki, çelik ve demir gibi sebatkâr Isparta ve civarındakiler gibi metin kahramanlar (Hüsrev’ler, Hâfız Ali’ler gibi) Kastamonu tarafından dahi burada görünsün. Hadsiz şükür ediyorum ki, Kastamonu vilâyeti benim arzumu tam yerine getirdi, müteaddit kahramanları imdadımıza gönderdi. Hayalimde her vakit bulunan, fakat isimlerini yazamadığım için yanınızda fedakâr kardeşlerime birer birer selâm ve selâmetlerine dua ederim.”(On Üçüncü Şua)

”Sonra o karakolun karşısında Kastamonu’nun Medrese-i Nuriyesine girdim, Nurların te’lifine başladım. Feyzi, Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Salahaddin gibi Nur’un kahraman şakirdleri, Nurların neşri, teksiri için o medreseye devam ettiler. Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymetdar müzakere-i ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler. Sonra gizli düşmanlarımız bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocaları ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdılar. Bizi, Denizli Hapsine beş altı vilayetlerden gelen Nur talebelerini, o Medrese-i Yusufiyede toplamağa vesile oldular.”(Zühret-ün Nur)

Zühdü İşeri’de bu kahramanlar arasında yer alır. O da Risale-i Nur’ların telifine katılır. 1943 yılında yapılan tutuklamalar da ‘Ahmet Nazif Çelebi, İbrahim Fakazlı, Ziya Dilek, Büyük İbrahim, Gülcü Hüseyin, İzzet Durgut, Ahmed Köroğlu, Halil Enercan, Ahmed Şaşmaz’ isimli İnebolu Kahramanlarıyla beraber İnebolu Hapsine konulur. Daha sonra hep beraber Denizli hapsine götürülürler.

1943 yılında Türkiye’nin birçok vilayetinden toplanıp Denizli hapsine gönderilen elli küsur Nur talebesi arasında On İkisinin İnebolu’dan katılmış olması burada yapılan hizmetin büyüklüğünü anlatmaya yeterlidir.

15 Haziran 1944 de Denizli Mahkemesi Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hakkında beraet kararı verir. Beraet kararında ”Zühtü İşeri, İnebolu Camii kebir Mahallesinden Aziz oğlu, 308 doğumlu, 30.11.1943 denberi mevkuf, sabıkasız” kaydı yeralır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir