HZ. HAMZA(RA)’IN CEBRAİL’İ GÖRMESİ

Hazret-i Hamza (RA)’ın, Cebrail Aleyhisselam’ı gördüğü rivayet ediliyor, bu rivayetin aslı nedir?

Hazreti Hamza(RA),bir gün Peygamber Efendimiz (ASM)’a gelerek
“Ey Allah’ın Peygamberi, ben sana katından vahiy getiren melek Cebrail’i kendi asli şekil ve suretiyle görmek isterim.” diye ricada bulunmuştur. Amcasının bu isteği karşısında Efendimiz(ASM) ona sormuş:

“Onu görmeye tahammül edebilir misin?”
Hazreti Hamza, : “Evet, dayanırım” diye cevap vermiş.

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz(ASM) “otur öyleyse” diye buyurmuş. Cebrail, müsriklerin Kâbe’yi tavaf edecekleri zaman elbiselerini üzerine koymakta oldukları yere inince, Peygamberimiz(ASM) Hazreti Hamza(RA)’ya “Kaldır gözünü, bak” dedi.

Hazreti Hamza(RA) bakıp,Cebrail’i görünce düşüp bayıldı, ve arkası üzerine yere düştü.

Birçok kaynak kitaplarda yer alan bu rivayeti Ammar bin Ebi Ammar,özetle şöyle anlatıyor:

“Hamza b. Abdu’l-Muttalib Hz. Peygamber (asm)’den Cebrail’i asıl suretinde kendisine göstermesini istedi. Hz. Peygamber ‘Onu görmeye dayanmazsın.’ dedi. Hamza: ‘Dayanırım!’ deyince, Hz. Peygamber: ‘Olduğun yerde otur.’ dedi. O da oturdu.

Derken, Cebrail, müşriklerin Kâbe’yi tevaf edecekleri zaman elbiselerini üzerine koymayı âdet edindikleri ağaç kütüğünün üzerine indi. Resulullah (asm): ‘Başını kaldır ve bak.’ deyince, Hamza, Cebrail (a.s) ‘in zebercedden yeşil cevhere benzeyen ayaklarını gördü ve bayıldı.”(İbn Sad,et-Tabakatu’l-Kübra. Kadı Iyaz, eş-Şifa. Beyhaki, Delailu’Nübüvve, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye. Suyutî, el-Hasaisu’l-Kübra.

Cebrail Aleyhisselam, inkarcı ve kafirlere karşı Hazret-i Peygamber(ASM)’ın dostu, müminlerin destekleyicisidir.İlgili hadislere göre Cebrail(AS) dünyada ve âhirette Allah ile kulları arasında elçidir; hem meleklere hem peygamberlere ilâhî emirleri tebliğ eder.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir