Yazılar

ASHAB-I SUFFA’DAN MESUD BİN REBİ (RA)

Mesut bin Rebi, İslamiyetin ilk tebliğ yıllarında kelime-i şehadet getirip, Peygamber Efendimiz'e biat eden sahabeler arasında yer alır. Mekke'de müşriklerin çeşitli işkence ve zulümleri karşısında onlara imanı ile karşı koyar. Medine'ye…

UBEYDE BİN HARİS (RA)

Ubeyde Bin Haris (RA), Hz. Peygamber’in tebliğini güvendiği kimselerle sınırlı tuttuğu dönemde Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâm’ı kabul etti. Onun dokuzuncu müslüman olduğu zikredilir. İslamiyet’in ilk yıllarında Ubeyde…

SAHABİ KİME DENİLİR

Sahabi, kimlere denir, kimler sahabi sayılır? Sahabe, sahabî kelimesinin çoğuludur. Dostlar, arkadaşlar manalarına gelir. Sohbet ve sahip kelimelerinden türetilmiştir. Ashab kelimesi ise, “sâhib” (dost, arkadaş) kelimesinin…